1.371
20

Oud-Tweede Kamerlid GroenLinks

Tofik Dibi werd op 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer. Geboren in 1980 is hij het op één na jongste kamerlid, maar, zoals hij zelf zegt, 'zeker geen groentje'. Eerder deed hij ervaring op als bestuurslid van de Turkse Arbeidersvereniging Nederland. Dibi is een kind van de muliticulturele samenleving, geboren in Vlissingen en opgegroeid in Amsterdam. Bij de laatste verkiezingen stond hij niet op een verkiesbare plaats.

Zonder goede beroepsopleiding zijn we nergens in Nederland

Het gaat in MBO-niveau 1 en 2 vaak om kwetsbare jongeren. Armoede thuis, schulden, ouders die niet goed functioneren. Zij verdienen het beste onderwijs, maar krijgen het slechtste.

“Dit is geen school, dit is een buurthuis”. Dat zei mbo-deelnemer Saïd Belrouch vorige week in de Volkskrant. Een rake, maar vooral schokkende typering. Leerlingen krijgen amper les. En als ze wel les krijgen is dat maar al te vaak van een on(der)bevoegde docent.

GroenLinks maakt zich al jaren zorgen over de situatie op het vmbo en het mbo. Het kabinet en teveel bestuurders hebben de kwaliteit laten versloffen. Het gemiddelde opleidingsniveau van leraren is gedaald, net als het percentage onderwijzend personeel. Steeds meer lessen worden gegeven door instructeurs en praktijkbegeleiders. Jarenlang hebben we het laten versloffen, terwijl het belang van uitstekend beroepsonderwijs niet onderschat kan worden. 60% van de beroepsbevolking heeft een beroepsopleiding. Zonder goede secretaresses, timmermannen, verzorgenden, leidsters in de kinderopvang en elektromonteurs zijn we nergens in Nederland.
Zeker in MBO-niveau 1 en 2 gaat het vaak om kwetsbare jongeren. Ze zijn vaak goed met hun handen en hebben tegelijkertijd een heleboel sores aan hun hoofd. Armoede thuis, schulden, ouders die niet goed functioneren, noem het maar op. Zij verdienen het beste onderwijs, maar krijgen het slechtste. Bovendien is de overgang van het VMBO naar het MBO enorm. Dat je wordt gezien, gehoord, gekend en begeleid: dat is wat er nodig is om schooluitval tegen te gaan. Daar zijn voldoende, goede en niet overbelaste docenten voor nodig. En dat kost geld.
De PvdA lijkt eindelijk het licht te hebben gezien. Helaas moest het daar wel verkiezingstijd voor worden, want al onze eerdere voorstellen om onderwijs buiten de bezuinigingsoperatie te houden konden nog niet op steun van deze partij rekenen. Het was voldoende dat er ambitie was om het onderwijs te verbeteren. In de ogen van de PvdA kon dat twee maanden geleden nog best gecombineerd worden met een mogelijke bezuiniging. 
Het gaat om een minderheid van de MBO-opleidingen. En het klopt dat de ROC’s in de Randstad te maken hebben met een concentratie van problemen die niet altijd te vinden zijn bij ROC’s elders in het land. Maar wat hebben de leerlingen op de zeer zwakke opleidingen aan deze nuances? Wat hebben de overbelaste docenten op deze ROC’s aan deze nuances? Ik ben bang dat wij voor hen hiermee de onderwijspraktijk niet verbeteren. En dat is wel hard nodig. Daarom doet GroenLinks de volgende zes voorstellen: 
1.     Investeren nu. 
Er moet per direct geïnvesteerd worden in het beroepsonderwijs. Met de €250 miljoen die er nu tijdelijk is, komt het mbo niet aan verbeteren toe. Het is immers net voldoende om de extra leerlingen op te vangen. Extra budget is nodig voor het aannemen van goed gekwalificeerd leraren, kleinere klassen en meer begeleiding. 
2.     Bijlessen betaald door ROC
Leerlingen zijn nu de dupe. Zij hebben nu recht op goed onderwijs en niets aan verbeteringen in de toekomst. Zij moeten per direct kunnen overstappen naar een andere school. En als zij het tekort aan onderwijs op een andere manier kunnen invullen (bijvoorbeeld door bijlessen, cursussen of particulier onderwijs) dan mogen ze de rekening neerleggen bij de school die dat eigenlijk had moeten verzorgen. 
3.     Niet langer dan één jaar zeer zwak
Een opleiding mag niet langer dan één jaar het predikaat zeer zwak dragen. Is er na één jaar geen verbetering opgetreden, dan wordt de onderwijslicentie ingetrokken. 
4.     Eisen stellen aan bestuurders. 
Zwakke besturen moeten kunnen worden aangepakt. Wij hebben het helemaal gehad met de papieren werkelijkheid van het zoveelste verbeterplan. Aan leraren stellen wij allerlei eisen, om bestuurder te worden heb je alleen het juiste netwerk nodig. GroenLinks stelt voor criteria op te stellen voor goede bestuurders. 
5.     Een overheadtax van 30%. 
Het kabinet heeft via het Convenant LeerKracht extra geld beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat ook in het MBO meer goede docenten kunnen worden aangetrokken en daarna ook nog carrière kunnen maken. Maar zetten de ROC’s ook echt dat geld voor dat doel in? Het aantal docenten blijft verhoudingsgewijs afnemen t.o.v. de rest van de formatie. Van elke euro gaat er volgens de benchmark aantoonbaar maximaal 0,45 eurocent naar de man of vrouw op de vloer. Dan is het geen wonder dat het onderwijs op veel plaatsen onder de maat is. GroenLinks pleit er daarom voor om wettelijk vast te leggen dat er maximaal 30% van elke euro naar de overhead mag gaan op de ROC’s. Daarbij hoort een strakke definiëring van wat dat primaire proces inhoud. Dan komt er ook weer ruimte voor goed en gedegen onderwijs. 
6.       De urennorm moet kwalitatief goed zijn ingevuld. 
De onderwijstijd van 850 uur wordt ingevuld met goede lessen. 10% van de lessen wordt nu gegeven door onbevoegd personeel, de beroepspraktijkvorming (leren en werken) hangt er eigenlijk een beetje bij. GroenLinks wil scholen uitdagen door elk van die uren zinvol te maken en van het onderwijs één geheel. En net als bij competentiegericht onderwijs: laat leraren in teamverband nadenken over hun curriculum. Daar gaan wij niet over, maar de inspectie moet de kwantiteit en de kwaliteit van het onderwijs handhaven. GroenLinks zegt in ieder geval: geen onbevoegden voor de klas in het MBO en een goede invulling van die 850 uur. 

1) De Volkskrant: ‘Wij willen geen plan, maar les’

Het debat over de zwakke mbo-opleidingen begint om 18:30 uur en is hier live te volgen

Geef een reactie

Laatste reacties (20)