2.857
211

Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Emile Roemer (Boxmeer 1962). Onderwijzer. Maakte van de SP de grootste partij in zijn gemeente. Raadslid tot 2002, daarna wethouder. Sinds zijn intrede in de Tweede Kamer eind 2006 woordvoerder verkeer en waterstaat. Fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en lijsttrekker van de SP.

Zonder openheid geen democratie

Er is geen enkele reden waarom we niet gewoon in het openbaar een debat over een nieuw belastingstelsel kunnen voeren

Woensdagochtend brachten media de uitgelekte plannen voor een nieuw belastingstelsel. Plannen die vervolgens woensdagavond in het geheim met partijen besproken moeten worden. Zo worden deze gesprekken een ware klucht

Partijen negeren het democratisch proces en de bevolking wordt niet betrokken bij dit belangrijke onderwerp. Daar doen wij dus niet aan mee.

Openheid
VVD en PvdA zeggen dat ze het op hoofdlijnen eens zijn. Prima. Maar dan is dit het moment om hun voorstellen naar de Tweede Kamer te sturen. Dan kunnen wij ze bekijken, ze beter maken met eigen voorstellen of wegstemmen als het echt rommel blijkt te zijn. De SP beslist uiteraard graag mee over hoe we onze belastingen innen, maar dat doen we waar het hoort. In alle openheid, in de Tweede Kamer.

Wat de SP betreft werken we aan een nieuw stelsel met lagere lasten op arbeid en een hogere belasting voor de grootste vermogens. Achterdeurtjes en constructies (met name door de grote bedrijven) om belasting te ontwijken gooien we dicht. Wij willen geen hogere btw zoals het kabinet voorstelt, omdat dit juist voor midden- en lage inkomens het leven een stuk duurder maakt.

Socialer belastingstelsel
Wel willen we dat de lasten voor het midden- en kleinbedrijf omlaag gaan en die voor het grootbedrijf omhoog. Zo werken we aan een socialer belastingstelsel dat de verschillen tussen arm en rijk verkleint en toch zorgt voor voldoende inkomsten voor de overheid om onderwijs, zorg en infrastructuur op orde te houden.

Er is geen enkele reden waarom we niet gewoon in het openbaar een debat over een nieuw belastingstelsel kunnen voeren. Zeker niet nu een deel van de plannen gewoon in de krant staat. Een nieuw belastingstelsel moet jaren meegaan en heeft breed draagvlak nodig in de politiek en de samenleving. Daar is vertrouwen voor nodig. Maar juist dat vertrouwen wordt met geheime gesprekken volledig weggenomen.


Laatste publicatie van Emile Roemer

  • Het Kan Wel

    Tussen Binnenhof en buitenwereld

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (211)