Laatste update 23 mei 2018, 13:16
4.417
44

Actief voor ROOD, de jongerenafdeling van de SP

Ik ben actief bij ROOD, jong in de SP. Hier strijd ik tegen het kapitalisme en voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Ik zet me ook in voor solidariteit met de vluchtelingen.

Zorg voor een structurele oplossing voor vluchtelingen

De vluchtelingen van de We Are Here groep zwerven al jaren van pand naar pand en hebben geen rechten

De afgelopen tijd heeft de vluchtelingengroep We Are Here volop in de aandacht gestaan omdat zij nieuwe onderkomens kraakten, met veel maatschappelijke onrust tot gevolg. De rechter heeft inmiddels besloten dat zij tot 1 juni in de huizen mogen blijven. Dan moeten zij weer hun biezen pakken en zullen zij naar alle waarschijnlijkheid andere panden kraken. Geen duurzame oplossing dus. In plaats van pappen en nathouden, wordt het tijd voor een structurele oplossing met als uitgangspunt dat kraken in woonwijken onwenselijk is voor omwonenden én voor de vluchtelingen die tussen wal en schip vallen.

we are hereDe We Are Here groep zwerft van pand naar pand en heeft geen rechten. Deze vluchtelingen leven al jarenlang in illegaliteit. Er wordt vaak geschreven dat het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die Nederland uit moeten maar niet terug willen. Voor een deel is dat het geval, daarom moet Nederland ook harder inzetten op gedwongen terugkeer naar echt veilige landen. Hiertoe is een SP-motie aangenomen, de regering heeft alleen geen haast met de uitvoering ervan.

Wal en schip
Het asiel- en terugkeerbeleid schiet tekort waardoor er een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen tussen wal en schip valt en illegaal op straat moet leven. Er zijn verschillende redenen waardoor deze vluchtelingen niet terug willen of kunnen en vaak blijken die redenen terecht. Zo kregen meer dan 100 leden van de We Are Here groep afgelopen jaar toch een vergunning. Veel leden van de We Are Here groep zitten in hun herhaalde aanvraagprocedure. Hun eerste asielaanvraag is afgewezen en ze proberen het dan op grond van nieuw bewijs nogmaals. Ongeveer 1 op de 3 herhaalde aanvragen wordt toegewezen. Tijdens die tweede procedure is geen recht op opvang, maar hoeven ze Nederland ook niet te verlaten.

Een ander deel moet terugkeren naar landen die door Nederland als “veilig” bestempeld worden, zoals Afghanistan. Dat land is echter zeer gevaarlijk, daarom hebben wij aangedrongen op een nieuwe beoordeling (ambtsbericht). Die kan elk moment komen. Tot die tijd willen wij dat uitzettingen worden opgeschort. Dan is er ook nog een groep die niet geloofwaardig wordt geacht omdat ze niet kunnen bewijzen dat ze lhbti’er of christen zijn. Het asielbeleid in Nederland kent dus nogal wat mazen in de wet, waar deze groep het slachtoffer van is.

Sluitend
De acties van afgelopen weken in Amsterdam-Oost riepen terecht veel vragen op. Intimidatie en huisvredebreuk zijn ontoelaatbaar. We moeten dus voorkomen dat zulke situaties zich opnieuw voordoen. Daarvoor moet het asielbeleid sluitend worden gemaakt. Biedt opvang tijdens de herhaalde aanvraagprocedure. Bestempel geen landen als Afghanistan als veilig. Herzie het geloofwaardigheidskader voor lhbti’ers en christenen en vraag niet van mensen die voor hun vlucht nooit hun dorp uit zijn geweest dat zij gedetailleerd over hun land vertellen.

De SP stelt voor om de mazen in de wet te dichten (ook bekend als de “asylum gap”). Tot die tijd is een veilige 24-uurs opvang nodig. Voorkomen moet worden dat mensen over straat zwerven. Dat is voor niemand goed. Niet voor de buurt en niet voor de mensen zelf. In de opvang kunnen zij werken aan terugkeer of aan hun procedure om alsnog aan te tonen dat ze recht op opvang in Nederland hebben. Partijen (zoals CDA en VVD) die boos zijn over de gebeurtenissen in Amsterdam-Oost, moeten net zo goed naar hun eigen regering kijken. Want zolang Rutte wegkijkt, blijven deze misstanden voortduren.

Cc-foto: Oscar Brak

Geef een reactie

Laatste reacties (44)