Laatste update 15:22
5.505
132

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Zorgleerlingen zitten massaal thuis, maar Slob heeft het druk met het Cornelis Haga Lyceum

De politiek gaf de toch al overbelaste meesters en juffen er een zware taak bij, door ze op te zadelen met zorgleerlingen.

Dezer dagen zullen wij van de talrijke antidemocraten in de politiek weer te horen krijgen dat de rechter op de stoel van de regering is gaan zitten. Dat komt omdat minister Arie Slob in zijn strijd tegen het Cornelis Haga College, een nieuwe nederlaag heeft geleden. Onzin, de rechter heeft alleen vastgesteld dat hij handelde in strijd met de letter en de geest van de wet, omdat hij het bestuur van deze school dwong weg te gaan terwijl hij daar onvoldoende goede argumenten voor had.

Arie Slob
Cc-foto: Wikipedia

In het licht van de vrijheid van onderwijs is er te weinig op deze school aan te merken om de voorgenomen maatregelen van Slob te rechtvaardigen. Dat krijg je in een rechtsstaat. Daar hoef je je niet alles te laten welgevallen wat de overheid je wil aandoen. Tenminste niet altijd.

Op de dag dat de uitspraak van de rechter bekend werd en de media zich massaal op dit gegeven stortten, reed er vrij onopgemerkt een schoolbus door het land vol wanhopige ouders. Hun kinderen hebben speciaal onderwijs nodig, maar vinden geen school die dat kan en wil geven. Ze zitten noodgedwongen thuis. De ouders boden daarom een stapel klachten aan bij de inspectie van het onderwijs in Utrecht. Daar kregen ze te horen dat er toch een Geschillencommissie was. De ouders reageerden met hoongelach. Je komt dan eerst een half jaar op de wachtlijst. En dat terwijl scholen wettelijk verplicht zijn adequaat speciaal onderwijs te geven.

Vroeger was dat niet het geval. Toen had Nederland een heel netwerk bijzondere scholen. Waar toegewijde en goed getrainde leraren de kinderen tot hun recht lieten komen, die om welke reden dan ook op gewone scholen niet mee konden komen.

Dit prachtige netwerk is grotendeels de nek omgedraaid omdat enkele wereldvreemde elementen in Den Haag op het idee kwamen dat de meeste leerlingen wel passend onderwijs konden krijgen in een gewone schoolklas. Dat was beter ook want zo leefden zij niet langer in een isolement. De politiek gaf de toch al overbelaste meesters en juffen er een zware taak bij, door ze op te zadelen met zorgleerlingen. De kinderen die meestal iets hebben waardoor zij de gewone gang van zaken op school verstoren.

Je kon op je vingers uittellen dat dit wel mis moest gaan. Alle kinderen in zo’n klas lijden hieronder. De leraar moet onevenredig veel aandacht geven aan een kind, wat in zo’n omgeving toch als probleemgeval wordt gezien. Voor kinderen met behoefte aan speciaal onderwijs wordt het er zo ook niet beter op. Het is het zoveelste monster dat Den Haag heeft geschapen. Ondertussen zitten heel wat kinderen noodgedwongen thuis. Niet omdat de gewone scholen onwillig zijn, maar omdat zij niet beschikken over voldoende mensen en middelen om zorgleerlingen effectief op te vangen.

De enige oplossing is het herstel van het speciaal onderwijs. Net zoals een terugkeer van de verzorgingstehuizen de enige manier is om heel veel leed en ongelukken onder broze bejaarden te voorkomen. Dit schandaal staat niet op het prioriteitenlijstje van de verantwoordelijke minister Arie Slob. Die verdoet zijn tijd liever aan het opjagen van een islamitische middelbare school omdat je daar zo goed mee kan scoren in de publiciteit. Ook al heeft hij er alleen maar voor gezorgd dat die school nu vaster dan ooit verankerd is in het Amsterdamse onderwijsveld terwijl het aantal leerlingen sterk is gestegen.

Het zal er wel op neerkomen dat de rechter er weer aan te pas moet komen om de overheid te dwingen de haar wettelijk opgedragen plicht waar te maken: het realiseren van goed speciaal onderwijs voor elk kind dat dit nodig heeft.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (132)