4.323
71

Hoofdredacteur Difweb.org

Foto: Lenny Oosterwijk

Zorgpremies en het drama van de marktwerking

Korte column: Een man was vergeten zijn pasgeboren baby aan te melden bij de burgerlijke stand. Voor de zorgverzekeraar bestond het kind niet en werd de ziekenhuisopname niet betaald

FonsElk jaar rond deze tijd is het een hot item: hoe pakken de zorgpremies uit? Is het tijd om over te stappen? Wat biedt wie en wat staat er in de kleine lettertjes? In 2019 stapten 1,25 miljoen mensen over. Niet altijd om reden van het premieverschil. Er is ook een groot ongenoegen over hoe sommige zorgverzekeraars met hun klanten omgaan. En ongenoegen over de polissen. Eigenlijk is het een chaos sinds zo’n vijftien jaar geleden werd gekozen voor de marktwerking in de zorg.

Er wordt beweerd dat de zorg sinds 2006 een stuk goedkoper is geworden. Naar schatting zo’n achthonderd miljoen euro. Dat komt dan door de onderlinge concurrentie. Maar de gemiddelde zorgpremie ging het jaar na de invoering meteen ruim 6% omhoog. De afgelopen vijftien jaar is de premie gestegen van gemiddeld 85 naar gemiddeld 119 euro. Dat is 40%, terwijl de inflatie over die jaren ‘slechts’ 24% bedroeg. Het eigen risico steeg zelfs 50%. Dus goedkoper geworden: Kullekoek!

Gezonde concurrentie in de zorg is ook flauwekul. Ten tijde van de overgang naar de marktwerking kregen alle bestaande zorgverzekeraars van de overheid een bruidsschat mee van vele miljarden, om het risico (van bijvoorbeeld een pandemie) af te dekken. De meeste maatschappijen blijven lekker op dat geld zitten in plaats van het te gebruiken voor de tegenvallers door Covid-19.

In 2016 wilden Jos de Blok en Jan Rotmans een nieuwe zorgverzekeraar beginnen: Zorgeloos. Dit initiatief strandde omdat je als je een concurrerende maatschappij wil beginnen, eerst 5000 leden moet hebben, waarvoor je weer een financiële buffer moet hebben van 1000 euro per persoon. Toen 20.000 mensen zich hadden aangemeld, kon de verplichte financiële buffer van 5.000.000 euro niet meteen worden opgebracht. Concurrerende werking? Kullekoek!

De meeste zorgverzekeraars hebben allemaal een waterhoofd qua organisatie. Uitgebreide goedbetaalde directies met daaronder eindeloze tritsen tussenlagen met managers, teamleiders, chefs en onderaan een batterij mensen die de telefoon opneemt. Een familielid van me die zo’n telefoon bediende vertelde me hoe hij werd geïnstrueerd in het nee zeggen. Andere arts, ander ziekenhuis, medicijnen waarmee de verzekeraar geen contract had, klacht over een behandeling, second opinion: computer says no. Hij zegde zijn baan op omdat hij het opnam voor een verzekerde die hij met een kluitje in het riet moest sturen. De pasgeboren baby van deze man werd in het ziekenhuis opgenomen en in de consternatie was hij vergeten het kind aan te melden bij de burgerlijke stand. Voor de verzekeraar bestond het kind daarom niet en werd de ziekenhuisopname niet betaald. Hij moest vier maanden vechten voor zijn gelijk. Marktwerking maakt de zorg meer klantgericht en vriendelijk? Kullekoek.

En in de tussentijd hebben we nog steeds geen vrije artsenkeuze, worden ziekenhuizen gesloten en meer gecentraliseerd, is een hoog percentage van de medische ingrepen onnodig, krijgen huisartsen steeds meer taken en minder tijd voor hun cliënten.

Gelukkig dringt de chaos om de zorg zelfs door bij de VVD, die vindt dat de marktwerking na een slooptocht van vijftien jaar teruggedrongen moet worden. Ook het CDA laat die geluiden horen. Met links is er dus wel een meerderheid te vinden voor een grondige herziening van het zorgstelsel. Terug naar het ziekenfonds is natuurlijk ook niet echt de oplossing. Maar het is tijd voor een goede mengvorm waarbij de mens centraal komt in plaats van het geld.

Een minuut voor twaalf: naar een menselijk zorgsysteem

Geef een reactie

Laatste reacties (71)