1.620
11

Historica

Petra Meese was tot oktober 2010 raadslid in Nieuwegein en voorzitter van de landelijke patiëntenvereniging Whiplash Stichting Nederland (WSN). Door stage in onderwijs verliefd op en geïntrigeerd door Caribisch Nederland. Nadat bekend werd dat Bonaire vanaf 10-10-10 een Nederlandse gemeente zou worden, besloot Meese met haar gezin om naar Bonaire te vertrekken om daar een sociaal-maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Opleiding historica en franse taal-cultuur wetenschappen.

Zorgstelsel financiële strop voor Caribische Nederlanders

De versobering van het zorgstelsel is de financiële doodsteek voor de zieke van morgen en is in strijd met gemaakte afspraken met Den Haag: 50 procent van de bevolking van Bonaire verdient minder dan 7700 euro per jaar!

Sinds 10-10-10 vormen de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba Caribisch Nederland. Samen met mijn gezin besloten wij om in Bonaire te gaan wonen, zodat wij onze bijdrage kunnen leveren aan de positieve toekomst van dit prachtige deel van Nederland. Een van de maatregelen die Den Haag meteen introduceerde, was een nieuw zorgstelsel waarbij iedere bewoner van Caribisch Nederland verzekerd zou zijn. Een mooie geste, maar binnen twee jaar is alles omgegooid. De inwoners raken in paniek.

Het aanvankelijke doel van deze zorgverzekering was immers: zorgen voor rechtsgelijkheid en het voorkomen van onverzekerde inwoners. Maar na invoering van versoberingen lijkt dat verder weg dan ooit te staan.

Eerder schreef ik op Joop het artikel ‘Staat speelt Doktertje’ over dit zorgstelsel. Daarna leek het iets beter te gaan. Maar nu heeft minister Schippers weliswaar een overgangsregeling ingesteld, maar dat lijkt meer op uitstel van executie dan op een permanente verbetering.

Welke afspraken werden er gemaakt met Bonaire, St. Eustatius en Saba?

– Na vijf jaar zou er een evaluatie plaatsvinden, dus ook van het ingevoerde zorgstelsel

– Voor de nieuwe staatkundige structuur van de drie eilanden zouden afwijkende voorzieningen getroffen worden vanwege kleinere bevolkingsomvang, grote afstand met Nederland en het insulaire karakter. Reeds tijdens de Slotverklaring Miniconferentie in 2006 werd dit overeengekomen en bekrachtigd

– Integraal onderdeel van de Grondwetswijziging voor Caribisch Nederland welke onlangs in de Tweede Kamer werd aangenomen en nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer ligt, staat zelfs bij artikel 132 a lid 3 “voor deze openbare lichamen kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op bijzondere omstandigheden waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland”.

– in artikel 209 van de wet WOLBES staat duidelijk dat veranderingen steeds met Bonaire, Statia en Saba SAMEN genomen worden, bijvoorbeeld middels consultatie. Dit is nu absoluut niet gebeurd terwijl deze eenzijdige door Den Haag getroffen maatregelen ingrijpende negatieve gevolgen hebben voor de bewoners alhier..

Welke versoberingen in het zorgpakket betreft het?

– Schrappen van vergoedingen fysio- en oefentherapie voor alle verzekerden van chronische ziektebeelden van de zogenaamde “lijst Borst”.

– Patiënten met COPD krijgen alleen nog fysiotherapievergoeding in extreme situaties, namelijk als ze in stadium II van de Gold Classificatie voor COPD verkeren

– Kinderen krijgen slechts negen fysiotherapeutische behandelingen vergoed wanneer deze op de gewijzigde lijst Bors81444t staan

– Afschaffing van vergoeding tandartszorg, ook voor kinderen

– Afschaffing psychologische zorgvergoeding.

– Terugbrengen dieetadvisering met 25%.

Hoeveel verdient men in Bonaire?
Recentelijk schatte Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte dat de helft van de bevolking een lager inkomen heeft dan de belastingvrije voet van € 7.700 per jaar. Uit recent onderzoek daar bovenop bleek ook nog eens dat 65% van de inwoners van Bonaire minder verdient dan 1500$ per maand (1120 EURO). Het behoeft dan ook geen uitgebreide uitleg dat eenzelfde ziektekostenvergoedingssysteem als in Europees Nederland, waar de inkomens gemiddeld 60% hoger liggen echt buitensporig asociaal is.

Vorige week bezocht ik een fysiotherapeut die mij vertelde dat een bezoek $36,05 kost. Het ministerie oppert de mogelijkheid om bij te verzekeren, doch dat is voor de meeste bedrijven en mensen onbetaalbaar (stel bedrijven doen het, dan komen die in financiële moeilijkheden waardoor prijsinflatie op de loer ligt). Bovendien, je kunt je maar verzekeren tot 700$ op jaarbasis oftewel 18 maal naar de fysiotherapeut!

Zomaar één schrijnend praktijkvoorbeeld
Een werkende alleenstaande moeder wordt ziek en is afhankelijk van fysiotherapie. Ondertussen daalt haar salaris door de arbeidsongeschiktheid naar 80% van het salaris. Mevrouw moet zelf de fysiotherapie betalen. Daarnaast kreeg ze te horen dat haar kind een beugel nodig heeft die $3000 kost. En als klap op de vuurpijl heeft het kind psychologische ondersteuning nodig vanwege de recente scheiding van haar ouders. Niets wordt nog vergoed. De vrouw zit met de handen in het haar.

Oproep politiek Den Haag
Namens de bewoners en politici van Bonaire, Statia en Saba wil ik een dringend beroep doen op de Haagse politici om deze bezuinigingen per direct geheel terug te draaien en het kabinet te houden aan de gemaakte afspraken. De armoede in Caribisch Nederland is onvoorstelbaar hoog, gebitsonderhoud is extreem slecht, er is veel obesitas: dit kan echt niet.

Als oud-D66-raadslid uit Nieuwegein en oud-voorzitter van de patiëntenvereniging WSN smeek ik de Haagse politici om een humane en realistische benadering van de situatie in Caribisch Nederland. Als er niets gedaan wordt, vrees ik dat de anti-Nederlandse stemming alleen maar zal toenemen en dan zal alles nog moeilijker worden voor een positieve toekomst van dit onderdeel van het Koninkrijk.

Graag sluit ik dit betoog toch positief af: elke politieke partij op Bonaire is het nu eensgezind met elkaar eens dat dit nieuwe zorgstelsel echt NIET kan, dus hopelijk worden de gezamenlijke krachten nu voor eens en altijd gebundeld om samen sterker te worden!

Geef een reactie

Laatste reacties (11)