1.765
44

Fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer

Mei Li Vos werd bekend als één van de oprichters en de voorzitter van het Alternatief Voor Vakbond (AVV). Een vakbond die opkomt voor die groepen die door de traditionele vakbonden weinig worden vertegenwoordigd, zoals freelancers en flexwerkers. In 2007 nam ze voor de PvdA zitting in de Tweede kamer. Inmiddels is ze fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. (Foto door: Ilona Hartensveld)

Zuinig op onze ambtenaren

De plannen over afslanken van ons enorme ambtenarenapparaat buitelen over elkaar heen.

Bijna alle partijen proberen goede sier te maken met stoere voorstellen over reductie en boeken bijkans de benodigde bezuinigingen in. Geleerden maken terecht gehakt van die goedkope voorstellen. Er wordt al jaren geroepen om minder ambtenaren, werkgroepen ingesteld, speciale overheidscommissarissen die eindelijk eens een eind gaan maken aan het spook van het ambtenarenwezen, maar tot nog toe weinig resultaat.

Dat komt voornamelijk door dezelfde politici die de ambtenaren weg willen hebben. Voor elke motie die we indienen, elke kamervraag die we stellen, elke evaluatie die we eisen, elke uitzonderingsmaatregel of beleidsplan zijn immers ambtenaren nodig die noest en ijverig al onze wensen uitvoeren. Je zou bijna bij alle wensen van de kamer de verplichting moeten stellen ook even aan te geven hoeveel fte dat aan ambtenaren kost. Om politici te confronteren met de dubbelheid in hun wensen.

Pleit ik nou voor een uitdijend ambtenarenapparaat? Nee, het kan vast een slagje minder. Ik hoor ook wel eens van ambtenaren zelf dat ze met zoveel zijn dat er te veel tijd verloren gaat met coördineren tussen afdelingen die min of meer hetzelfde doen. Dat is overigens vaak veroorzaakt door politici, die voor elk maatschappelijk doel weer een andere club willen oprichten.

Maar we zouden wel eens wat vaker moeten stilstaan bij het nuttige werk dat onze uitvoerende macht doet. Zij zorgen ervoor dat al onze plannen uitgevoerd worden, hoe tegenstrijdig die plannen soms ook zijn. ze gaan gewoon aan de slag als de politiek weer een trits aan bezuinigingsmaatregelen wil. En vervolgens spuugt iedereen vuur als een onverlate economenambtenaar voorstelt de eigen bijdrage met 775 euro te verhogen als optie om de stijgende zorgkosten op te vangen. Hallo. Het is niet de schuld van de ambtenaar maar de keuze van politici om daar wel of niet wat mee te doen. De PvdA ziet dat niet zitten. Punt. Niet eerlijk voor mensen met lage inkomens. Punt. Dus moeten we kijken naar andere opties. Punt. Maar vermoord de boodschapper niet. Dank u wel.

Dus graag een beetje meer respect voor onze ambtenaren. Het mooist zou natuurlijk zijn als ze zelf aangeven waar ze elkaar voor de voeten lopen, of sneller aangeven hoeveel extra ambtenaren alle mooie plannen van politici kosten. Het kan vast een tandje minder. Hoewel. In de Scandinavische landen is ongeveer een derde van de beroepsbevolking werkzaam voor de overheid.

Daar betalen de Scandinavische burgers dan wel veel belasting voor, maar alles is wel picobello geregeld en wordt uitgevoerd zonder bureaucratische ellende van de keuzestress als je dezelfde dienstverlening op de markt moet halen. Maar dat is een keuze die Nederlanders, immer zuinig op de centen, niet snel zullen maken. Maar wel een keuze. Die heb ik overigens nog niet gezien in de heroverwegingsrapporten.


Laatste publicatie van MeiLiVos

  • Politiek Voor De Leek

    Een Insideverslag Van Een Outsider

    2011


Geef een reactie

Laatste reacties (44)