21.316
451

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Zwarte Piet discussie voedt juist racisme

Het demoniseren van Zwarte Piet is een godsgeschenk aan Wilders 

De Verenigde Naties gaan zich met de traditie van Zwarte Piet bemoeien. Het Hoge Commissariaat van de Mensenrechten vraagt zich in een officiële brief, door enkele speciale rapporteurs ondertekend, af of de ‘Swarte Piet celebration’ geen raciale stereotypering inhoudt van personen uit Afrika en van Afrikaanse afstamming en of die traditie daarom niet van overheidswege zou moeten worden aangepakt.

Dit zal ongetwijfeld aanleiding geven tot verheugenis bij Quinsy Dario en de zijnen of bij de lieden die Zwarte Piet willen vergelijken met anti-semitische pogroms.  

Ik zou dezulken en de critici uit het buitenland die hun eigen mentale achtergrond op Nederlandse toestanden projecteren en op grond daarvan conclusies trekken op het volgende willen wijzen: het sinterklaasfeest is een van de diepst gewortelde tradities in de Nederlandse cultuur. Het is voor ouders en kinderen een ankerpunt in het jaar, in veel opzichten met Kerstmis het belangrijkste feest. Men is zich in Nederland nooit van enig kwaad bewust geweest. Op geen enkele wijze heeft het feest ooit denkbeelden over blanke superioriteit bij etnische Nederlanders geschraagd. 

Die denkbeelden bestaan wel maar zij zijn nooit gefundeerd geweest op het voorbeeld dat Sinterklaas heeft gegeven. Je kunt dat op grond van je eigen achtergrond onvoorstelbaar vinden maar toch is het zo. Net zoals er overal in de wereld tradities bestaan die op buitenstaanders vreemd of verdacht overkomen. Wie eurocentrisch denkt, zal bijvoorbeeld  heel veel Afrikaanse initiatieriten in de overgang van kind naar volwassene als wreed of onmenselijk kwalificeren. 

Nu zien etnische Nederlanders ongeveer op deze wijze een van hun centrale feesten gedemoniseerd.  Zij worden van racisme beschuldigd tenzij zij Zwarte Piet, die geliefde figuur uit hun jeugd, verwijderen of onherkenbaar veranderen.  Dat komt héél hard aan.

Wat zijn dan de gevolgen? Quincy Dario, de VN-rapporteurs en de felle critici van Zwarte Piet zijn bezig een doos van Pandora te openen.  Zij scheppen een klimaat waarin echte racisten zich als verdedigers van Zwarte Piet kunnen opwerpen. Die hebben deze kans om zich bij de gematigde meerderheid populair te maken in dank aanvaard. Voortaan zullen tegenstanders van de VN, van Europa, van de open kosmopolitische samenleving, Zwarte Piet in hun vaandel voeren.  Zij zullen elke aanklacht tegen werkelijke discriminatie in Nederland – afdoen als weer een voortzetting van de Zwarte Piet discussie.  Zij zullen nieuwe aanhangers winnen voor hun verderfelijke denkbeelden.  

Fatsoenlijke mensen zijn natuurlijk van mening dat zulke racisten van Pieterbaas áf moeten blijven maar die strijd wordt een stuk moeilijker als zelfs een VN-commissie Zwarte Piet politiseert en in probeert te delen bij het kwaad. 

Dát, lieve vrienden, bereik je als je de verkeerde vijanden kiest. Dan reik je de échte vijand de overwinning aan. De aanval op Zwarte Piet is een godsgeschenk aan Geert Wilders. Hij zal Quincy Dario eeuwig dankbaar blijven. Of anders zijn auctor intellectualis Bosma wel. 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (451)