2.197
37

Kamerlid PvdA

Marit Maij is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Haar portefeuille is ontwikkelingssamenwerking en internationale handel

Zwitserland geen voorbeeld voor Nederland

Nederlanders zijn ook gelukkig thuis, maar bezorgd over de samenleving en beklemd ten aanzien van het Europa van de Europese Unie

De Partij van de Arbeid vindt dat we in Europa open moeten spreken over de positieve en minder positieve effecten van arbeidsmigratie binnen de Unie. Voor onze werknemers, werkgevers en arbeidsmigranten zelf. Mede dankzij minister Lodewijk Asscher staat dit thema in Nederland al hoog op de agenda. In Zwitserland stond het onderwerp ook op de agenda, maar daar stonden twee uitersten tegenover elkaar. Het was alleen nog maar zwart of wit, waardoor het bespreken van problemen en oplossingen nauwelijks mogelijk was. Je bent voor of tegen. En één van de twee won met een minimale meerderheid. Zo’n debat met zo’n digitale keuze levert alleen verliezers op.

Het is goed dat we in Nederland spreken over de welvaart en kansen die de Europese interne markt ons heeft gebracht en over de uitdagingen en terreinen waar verbetering noodzakelijk is. Op één punt gaat de vergelijking tussen de Nederlandse bevolking en de Zwitserse op: Nederlanders zijn ook gelukkig thuis, maar bezorgd over de samenleving en beklemd ten aanzien van het Europa van de Europese Unie. Ik begrijp dat gevoel van onzekerheid. Europa moet en kan ook beter en socialer. Voor politici is het gemakkelijk het gevoel van onbehagen aan te wakkeren, maar veel moeilijker om er ook daadwerkelijk iets aan te doen. Want juist voor Nederland is Europees samenwerken van groot belang voor onze banen, onze handel en inkomsten en onze positie in de wereld.

Samenwerken betekent dat je de handen in een slaat, samen sterker komt te staan en dat je je allemaal aan dezelfde regels houdt. Samenwerking mislukt als een persoon wel de voordelen van de samenwerking wil, maar niet bereid is ook het harde werk te doen of zich aan dezelfde regels te houden. Stel: je bent een hele goede sporter en je doet mee aan de Olympische Spelen. Een paar keer gaat het goed, maar de records liggen even niet voor het oprapen. Dan beslis je nieuwe spelregels te maken die alleen voor jou gelden, en je wilt ook met je eigen regels mee blijven doen met de Olympische Spelen. Wat denk je, dat de andere sporters je met open armen ontvangen?

Uit de Unie stappen, je eigen regels maken en dan verwachten dat je verder nog wel mee mag doen. Dat is een voorstel dat sommige tegenstanders van de Europese Unie ook voor Nederland in petto hebben. Want vriend en vijand zijn het over een ding eens: dat ook Nederland zijn welvaart en welzijn verdient met handel in Europa. Geen enkele partij stelt voor om daadwerkelijk uit de Europese markt te stappen. De Europese Unie, de interne markt en onze welvaart zijn met elkaar verbonden.

De PvdA kiest daarom met overtuiging voor een toekomst van Nederland in de Europese Unie. Maar ik snap ook de kritische blik van veel mensen, en ook de PvdA is kritisch. Europa kan en moet ook beter. De PvdA wil daarom dat we in Europa de handen ineen slaan om banen te scheppen, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te creëren en de financiële sector aan te pakken. Een socialer Europa, waar de nadruk niet alleen op de markt, maar vooral op mensen ligt.

Dit artikel verscheen op de website van de PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (37)