Gevonden voor

  • 1 mei

1 mei in coronatijd: een roep om internationale solidariteit

In deze tijd van corona lopen voor velen werk, thuiswerk en vrijetijd door elkaar en kan een 1-mei viering coronaproof weinig demonstratie-effect tonen

In 2019 pleitte ik op een moment als deze op joop.nl om van 1 mei – de Dag van de Arbeid – een nationale feestdag te maken. Een dag van internationale solidariteit, geworteld in de strijd voor humaan werk voor iedereen in weerwil van het neoliberale denken en handelen. Ik riep de leiders op van […]

1 mei: klassenstrijd in coronatijd

De crisis waarin we ons bevinden legt haarfijn bloot wie de mensen zijn die ons land draaiende houden. Dit zijn niet de CEO’s of de topmanagers, maar hardwerkende mensen, de arbeidersklasse.

Onze sociale rechten kregen we niet zomaar cadeau, maar zijn afgedwongen vanuit onderop. 1 mei begon ooit als een actiedag in het jaar 1888 in de Verenigde Staten. Destijds was het een strijd voor een achturige werkdag, maar het bleef niet alleen daarbij! 1 mei spreidde zich als een olievlek uit over de rest van […]

Coronacrisis bewijst belang van de Dag van de Arbeid

De eisen van de internationale arbeidersbeweging zijn in 2020 nog altijd actueel. De coronacrisis maakt dat zichtbaarder dan ooit.

Door: Erik Flentge, Sofyan Mbarki en Femke Roosma Vandaag is de internationale Dag van de Arbeid. In Nederland is eigenlijk nooit een brede 1 mei-traditie ontstaan. Het is tijd om daar verandering in te brengen, want de eisen van de internationale arbeidersbeweging zijn in 2020 nog altijd actueel. De coronacrisis maakt dat zichtbaarder dan ooit. […]

Vrij op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Dat moet lukken!

Het wordt tijd dat de progressieve krachten gezamenlijk opstaan om de eerste mei de waarde te geven die het verdient

Natuurlijk zijn we vrij op Koningsdag, dit jaar gevierd op vrijdag 27 april. Wat we precies vieren, wordt vaak ter plekke ingevuld. Met een dekentje met rommel op de vrijmarkt. Voor de TV voor een publiek gefinancierde promotie van een oranjegekleurd familie-event, door erfopvolging daartoe aangezet. Of gewoon heerlijk op de volkstuin waar de eerste […]