Gevonden voor

  • 5 mei

Mijn vragen over vrijheid

Vandaag viert Nederland dat ze vrij is, maar mijn gedachten gingen naar alle mensen die dat niet zijn.

Het is 21:19 uur. 4 mei. Ik heb de herdenking op de Dam via de televisie gevolgd. Om kwart voor negen ben ik in de miezerregen nog even naar een monument hier in de stad gefietst, zodat ik er veilig maar toch ook wel even fysiek stil bij kon staan. Mijn oma heeft me nog […]

Laten we niet vergeten te benoemen waar we voor gevochten hebben

Groepen mensen die elkaar veroordelen op basis van afkomst, geslacht, geaardheid of overtuiging is het leidmotief in onze menselijke geschiedenis

  De jaarlijkse 4 en 5 meidiscussie was heftig dit jaar, en één citaat hierin viel mij in het bijzonder op: “We herdenken de gevallen van alle naties die gevochten hebben voor de vrijheid waar ook ter wereld. Er is geen andere invulling nodig.” Dit is een standpunt dat volgens mij door de meeste mensen wel […]