Gevonden voor

  • 5 mei

Laten we niet vergeten te benoemen waar we voor gevochten hebben

Groepen mensen die elkaar veroordelen op basis van afkomst, geslacht, geaardheid of overtuiging is het leidmotief in onze menselijke geschiedenis

  De jaarlijkse 4 en 5 meidiscussie was heftig dit jaar, en één citaat hierin viel mij in het bijzonder op: “We herdenken de gevallen van alle naties die gevochten hebben voor de vrijheid waar ook ter wereld. Er is geen andere invulling nodig.” Dit is een standpunt dat volgens mij door de meeste mensen wel […]