Gevonden voor

  • Ahmed Aboutaleb

Wie aan de grond zit, wordt in Rotterdam verstoten. Burgemeester, doe iets!

Open brief aan Ahmed Aboutaleb: Ik herinner mij nog Uw uitspraak dat in Rotterdam niemand op straat slaapt

Hoogedelachtbare heer, Neen, ik kom U niet aan Uw hoofd zeuren over de islam. Ik wil bij U een echt Rotterdams probleem aankaarten.Teveel politici waarmee U het ongeluk hebt te moeten werken, slagen er al voldoende in met hun culture wars de aandacht af te leiden van de echte problemen in Rotterdam. Waarom doe ik dat […]

De koning, de burgemeester en het gebrul van de horde

Wat doe je dan als kwaadwillende haatzaaier? Je licht er een paar woorden uit en gebruikt dat om ophef te veroorzaken. Woede te genereren, haat te kweken op Tweede Kerstdag.

De Eerste Kerstdag was nog niet voorbij of het “Vrede op Aarde” werd al overstemd door het gebrul van een woeste horde. Men ontwaarde in de kamer waar koning Willem-Alexander zijn overweging uitsprak, geen kerstboom. En Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam had verklaard dat elke moslim een beetje een salafist was. Geert Wilders vond […]

PvdA, kies voor de domineeszoon naar oriëntaalse snit

In Aboutalebs gedragingen komt het hele emotionele kleurenpalet terug waar onze tijd om vraagt. Enerzijds aimabel en kwetsbaar, anderzijds een straight shooter, direct en confronterend

Aan voorstellen voor reddingsoperaties van de PvdA is er, sinds de partij op de sofa ligt voor een grondige ‘soul searching’, geen gebrek. Denk aan Plasterks ‘opgaan in GroenLinks’ of Oudkerks ‘de achterban met integratieproblemen écht serieus nemen’. Of neem de oproep tot radicale partijvernieuwing tot aan de meest extreme maatregel, te weten de ‘opheffing […]

Volgende pagina »