Gevonden voor

  • Afrekencultuur

Afrekencultuur maakt politici defensief

De enkeling die in een afrekencultuur wél wil praten over een fout of probleem, om samen te verkennen wat de beste oplossing is, leert dat gauw af.

‘Er moet een einde komen aan de afrekencultuur’ luidt het devies in Den Haag. In de discussies hierover viel me de parallel op met thematiek die ook in veel organisaties speelt: het contrast tussen enerzijds een gesloten, vaak ook competitieve cultuur die is gericht op ‘scoren’, anderzijds een cultuur die uitgaat van intrinsieke drijfveren, het […]