Gevonden voor

  • Ambtenaren

Slagkracht van de overheid moet hoog op de formatie-agenda

Matige kwaliteit en competenties van ambtenaren in overheidsdienst zijn dankzij coronacrisis pijnlijk zichtbaar geworden.

Een sterke overheid kan niet zonder kwalitatief competent overheidspersoneel. Ambtenaren die hun politieke bazen goed en competent kunnen adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van hun beleid. Zoals in iedere crisis komen zwakke plekken in elke organisatie in zo’n situatie transparant bloot te liggen. Dat geldt voor het bedrijfsleven en bij de overheid. Veel discussie […]

De toeslagenaffaire, de vierde macht en de Raad van State

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ambtenaren betere mensen zijn dan gewone mensen. Racisme, gemene streken en machtswellust komen dus ook onder ambtenaren voor

Het is een illusie om te denken dat er geen toeslagenaffaires meer zullen zijn als Rutte, Asscher, Wiebes, Hoekstra of nog een paar politieke kopstukken het veld ruimen. Het zou wel terecht zijn, maar het zou niets veranderen aan het systeem dat het mogelijk maakt dat ambtelijke diensten ontsporen en niet meer te controleren zijn. […]