Gevonden voor

  • Arbeidsuitbuiting

Conclusies over tekortschieten aanpak arbeidsuitbuiting komen niet uit de lucht vallen

Vanuit CoMensha hebben we herhaaldelijk aandacht gevraagd voor betere bescherming aan slachtoffers van arbeidsuitbuiting en de tekortkomingen van de huidige aanpak.

Gisteren presenteerde de Rekenkamer een ongekend kritisch rapport, getiteld ‘Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen’. Daarin concludeert de Rekenkamer dat daders vaak vrijuit gaan en dat slachtoffers niet geholpen worden, ondanks de extra financiële middelen, vanaf 2018 oplopend tot structureel 50 miljoen euro per jaar in 2022. Ook de inspanningen van de betrokken ministeries van Justitie […]