Gevonden voor

  • Asielbeleid

We weten nauwkeurig wie voor ons in Afghanistan heeft gewerkt

De Nederlandse regering heeft destijds de Molukse KNIL-soldaten bedrogen en een rad voor ogen gedraaid maar ze tenminste naar Nederland gehaald

De Taliban lossen het probleem voor Rutte c.s. op. Het kabinet en de regeringspartijen zullen niet in een nog slechter blaadje komen te staan bij de rechtse extremisten in de Kamer en de media omdat er ineens een hele hoop Afghanen asiel krijgen. De verovering van Afghanistan verloopt in zo’n ijzingwekkend tempo dat de meeste […]

Pompen of verzuipen: zonder samenwerking blijft het Nederlands asielbeleid onmenselijk

Nederland moet een voortrekkersrol spelen in de verbetering van het asielbeleid en kan veel meer doen dan tot nu toe getoond. Willen ze dit bereiken? Dan moeten ze hun handen ineen zien te slaan. 

Het Nederlandse asielbeleid heeft bijgedragen aan een mensonterende behandeling van asielzoekers in Europese grenslanden. 18 maart wordt het cynische jubileum van vijf jaar EU-Turkijedeal gevierd. Bezuinigingen op de IND hebben geleid tot vergrote werkdruk en gedwongen ad hoc-oplossingen met alle gevolgen van dien. Structurele verandering van het asielbeleid lijkt onhaalbaar, tenzij voorstanders van een humaan […]

Asielzoekerscentra voor overlastgevers? Pleister op een stinkende wond

In de harde woorden van VVD-Kamerlid Bente Becker mis ik iets belangrijks

In een eerder dit jaar gemaakt filmpje dat nu opnieuw op Twitter rondgaat doet Bente Becker, Tweede Kamerlid voor de VVD, stevige uitspraken over 300 asielzoekers die overlast geven. Ze wil ‘het gespuis’ snel het land uitzetten en, zolang dat niet geregeld is, in aparte centra opvangen met een gebiedsverbod en een gesloten AZC. Om […]

Waarom Ankie Broekers-Knol de vinger krijgt van Marokko

Het valt voor mensen van buiten de Europese Unie niet mee om ons land binnen te komen, zelfs voor een vakantieverblijf.

Ankie Broekers-Knol, de onfortuinlijke staatssecretaris voor asielzaken, heeft nog steeds geen belet gekregen bij de Marokkaanse minister, die gaat over het terugnemen van elders uitgewezen landgenoten. Hij werkt gewoon niet mee. Dat geldt net zo goed voor andere landen waar veel afgewezen asielzoekers en andersoortige illegalen vandaan komen. Dit leidt overal in Nederland tot al […]

Volgende pagina »