Gevonden voor

  • Asielzoekers

Tussen de vluchtelingen in een noodopvanglocatie op de Veluwe

Naast de migratiescrisis, coronacrisis, klimaatcrisis en wooncrisis is er ook een crisis in de publieke sector. We hebben tekort aan capaciteit om alles draaiende te kunnen houden.

Er kwam via de mail een oproep binnen aan de gehele gemeentelijke organisatie, afkomstig van de gemeentesecretaris van de gemeente Heerde. “Jullie hebben vast allemaal wel meegekregen dat er in ons land naarstig gezocht wordt naar locaties voor noodopvang van vluchtelingen. De behoefte aan acute opvang heeft er onder andere toe geleid dat in de […]

Alleen handhaving biedt soelaas tegen overlastgevende asielzoekers

Lokale bestuurders moeten in ieder geval één ding niet doen: zich net als Kamerleden en bewindslieden verliezen in allerlei betogen dat die kanslozen terug moeten keren naar huis en dat hun moederlanden ze op straffe van sancties weer op dienen te nemen.

In Nederland hebben wij hinder van zogenaamde overlastgevende asielzoekers. Die  komen uit veilige landen, voornamelijk in Noord-Afrika. Zij maken geen kans officieel tot Europa te worden toegelaten. Dus proberen ze het via de asielprocedure. Binnen is binnen. Over het algemeen gaat het om jonge mannen die lijken voor het pad van de kleine criminaliteit te […]

IND blundert en moet uitzetting Nunë (9) en Davit (7) stoppen

Een prijs voor het ongemak

Parijs is als gevende instantie zélf ook onderdeel van het probleem. Pia Klemp wil dit niet legitimeren door hun gezag te erkennen

De stad Parijs wilde Pia Klemp afgelopen week als kapitein bij Sea-Watch een heldenpenning geven. Ze weigerde dit: Ze wordt geprezen om haar acties, maar weigert dit? Dit is toch een erkenning  voor haar heroïek?! Een prijs geeft erkenning, maar maakt haar ook uitzonderlijk. Ze geeft aan dat het normaal is wat ze doen. Er […]

Volgende pagina »