Gevonden voor

  • Auteursrecht

Maak algoritmen niet de poortwachter van het internet

Gebruikers dreigen straks flink beperkt te worden in wat ze online mogen zetten

Deze week stemt het Europees Parlement over een nieuwe richtlijn voor auteursrechten die het internet ingrijpend kan veranderen. In het meest controversiële deel, Artikel 13, staat dat platforms als Instagram en Youtube elke upload van hun gebruikers moeten controleren op het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Omdat het voor die platforms niet mogelijk is alle […]

Artikel 13: Facebook moet betalen, maar wie profiteren daar straks van?

Grote kans dat Europa de auteurs voor wie het auteursrecht toch principieel bedoeld was alsnog achter het net laat vissen

Er was afgelopen week opnieuw veel te doen over ‘artikel 13’. Het cijfer klinkt al omineus. Alsof de opstellers van de nieuwe Europese auteursrechtregels al van tevoren het pijnpunt van onderhandeling hebben willen aanduiden. Er is inmiddels veel onzin over het artikel geroepen, vaak zo onzinnig of zo hypocriet dat men er enkel cynisch om […]

Makers verdienen waar ze (auteurs)recht op hebben

"Ik vind het onzin en onnodig dat het geld dat wij blijkbaar bereid zijn te betalen voor al dat Nederlandse drama niet gaat naar de makers."

Een paar weken geleden stond er een interview met Yorick van Wageningen in de Volkskrant. Van Wageningen is een acteur die veel speelt in buitenlandse films. Het interview ging voornamelijk over zijn artistieke werk, maar een paar uitspraken over de betaling van Nederlandse acteurs vielen me op. Van Wageningen stelde dat de inkomenspositie van Nederlandse […]