Gevonden voor

  • Basisinkomen

Gratis OV, gezondheidszorg en een basisinkomen

Column: Ik stel me verkiesbaar als minister voor de nieuwe Economie. Een initiatief van de MVO om de vastgeroeste politiek wakker te schudden.

Politieke beloftes klinken natuurlijk altijd prachtig. Gratis dit, gratis dat, maar wie gaat dat betalen? Links wil de rijken laten betalen, rechts doet de BTW omhoog en laat de consument betalen. Maar iedereen is aan het pielen in de marge. Om ongelijkheid, armoede, werkeloosheid, klimaatverandering te keren is er maar een oplossing. Maak mij minister […]

BIK-regeling bevordert werkloosheid

Korte column: 444.444 euro om een baan te creëren? ‘Stort dat geld maar op mijn bankrekening’ zou ik zeggen, als ik werkeloos was.

U bent net werkeloos geworden? Als u mocht kiezen tussen ergens een nieuwe baan of een bedrag van 4,5 ton in een keer wat zou u kiezen? Is dat een reële keuze? Ik kan toch niets anders bedenken wanneer ik lees dat de regering 4 miljard uittrekt voor de BIK-regeling en dat het Centraal Planbureau […]

Het onmogelijke wensdenken van David Attenborough

Korte column: In grote gedeelten van de wereld worden nog steeds kinderen gemaakt omdat er voor ouderen geen goed sociaal vangnet is.

“Maar waarom ben je niet gelukkig van je pensioen gaan genieten,” zei Christine Lagarde (voorheen IMF, nu ECB) vorig jaar op TV verwonderd tegen David Attenborough. De beroemde natuurfilmer kan niet stoppen. Zijn recente film lijkt een soort laatste testament, hoewel ik het niet onmogelijk acht dat hij over een jaar of vijf nog eens […]

De moraal versus de ratio: Het taboe op een basisinkomen

Het zit in ons mensbeeld. Een mensbeeld dat bijvoorbeeld ook de cijfers over het economisch belang van de cultuur onzichtbaar lijkt te maken

Corona maakt veel duidelijk, vergroot vele dingen uit. De problematiek van de groeiende groep schijn-zzp’ers bijvoorbeeld. Of, in mijn eigen dagelijkse tak van sport, de fatale gerichtheid  van de overheid en culturele subsidie-instituten op stenen en grote instituties binnen het cultuurbeleid. De keuze voor veilig marmer en hardhout boven de altijd onzekere, boterzachte waarde van […]

Vrijheidsdividend: delen in onze gezamenlijke welvaart

De overheid kan mensen vrijheid van armoede geven

Vrijheid betekent als los woord niets. Het krijgt pas betekenis als duidelijk is hoe machten mensen ruimte geven, vrijheid geven. Vrijheid is altijd afhankelijk van anderen die macht over je hebben. Dat kan je werkgever zijn maar ook de coach van een sportteam. Dat kan de leraar zijn, maar ook ouders over hun kinderen. Allen […]

Eindelijk: gratis geld omarmd door de VN

Een minuut leestijd: Ik heb sinds kort een basisinkomen (AOW) en ik zou graag pleiten voor verlaging van de AOW-leeftijd naar 18 jaar.

Het basisinkomen wint terrein. De VN heeft gisteren een plan gepresenteerd om voor 2,7 miljard van de allerarmsten, een basisinkomen beschikbaar te maken. Het fenomeen werd al in de zeventiger jaren in de VS bijna ingevoerd door president Nixon. De gedachte sneuvelde door de opkomst van het neoliberalisme. Maar deze eeuw ontstond er door de […]

Volgende pagina »