Gevonden voor

  • Basisinkomen

Basisinkomen wint aan populariteit

Het basisinkomen wint aan populariteit - niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Er zijn nu evenveel uitgesproken voor- als tegenstanders voor een stelsel met een basisinkomen, blijkt een onderzoek door I&O Research in opdracht van de Vereniging van het Basisinkomen. Weliswaar is het aantal uitgesproken voorstanders voor een basisinkomen sinds 2016 niet noemenswaardig gestegen maar opvallend is de scherpe daling van het aantal uitgesproken tegenstanders. Vooral kiezers linkse partijen […]

Basisinkomen als fundamenteel recht

Het basisinkomen is het deurtje van het kooitje dat open staat. Het is aan ons om vrijwillig uit dat kooitje van zelf opgelegde voorwaardelijkheid te stappen

Bij de vrijwilligersplek die ik samen met een aantal mensen organiseer midden in de natuur van Goirle in Zuid-Nederland werkt regelmatig een vrouw, die dan weer wel, dan weer niet mee doet. Voor de zomervakantie was ze weer komen opdagen en op het gesprek met elkaar dat we eigenlijk nog wel een gastvrouw nodig hadden […]

Waarom het basisinkomen oneerlijk is

"Het basisinkomen is niet de alomvattende oplossing. Een stevige herziening van de huidige regels en voorwaarden van het sociale stelsel is dat wel. Alleen spreekt een dergelijk voorstel waarschijnlijk minder tot de verbeelding"

Maandag 13 november zag ik Antoinette Hertsenberg en Annemarie van Gaal bij Pauw pleiten  voor een basisinkomen voor ouderen. Het lijkt een sympathiek idee want de kans dat een oudere werkeloze weer aan het werk komt is volgens Hertsenberg slechts 3%. Het lijkt dus zinloos om deze groep nog te belasten met een strenge sollicitatieplicht […]

Verkeerde zuinigheid

Een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen is het antwoord op de structurele en grote veranderingen op de arbeidsmarkt en in de manier waarop wij wereldwijd met arbeid en met inkomenspolitiek omgaan

We zijn een volkje van mensen die graag een ‘zuinig gezicht’ trekken en we tonen ons graag hardvochtig waar het bijstandsgerechtigden en hun nimmer aflatende drang naar fraude betreft. Het leedvermaak in de richting van Robin Linschoten is dan ook groot. Terwijl de man -persoonlijk drama natuurlijk – niet te benijden is. Al heeft hij […]

Finland test het onvoorwaardelijke basisinkomen en weerlegt belangrijk argument van critici

Technologische vooruitgang is extra reden voor een basisinkomen

We hoeven geen geestdodend werk meer te doen en hebben steeds minder mensen nodig voor productie. Dit biedt kansen om onze samenleving beter in te richten

Vooruitgangsoptimisten stellen zorgeloos dat voor elk probleem een technologische oplossing voorhanden is of komt. En toen rond 1895 voorspellingen voor de dikte van de laag paardenuitwerpselen in de straten van Parijs de 5 meter bedroegen, bij gelijkblijvende groei van het aantal paardentrams, konden zelfs de grootste optimisten niet vermoeden dat binnen 20 jaar dat probleem […]