Gevonden voor

  • Bente Becker

Rare, rare tante, die Bente Becker

Nu wijzen een aantal Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond de hen opgedrongen tweede nationaliteit af. En wie wil er dwars gaan liggen?

Bente Becker is zich aan het ontwikkelen tot een van de boegbeelden in de VVD-fractie. Op het Binnenhof verwacht men veel van haar als straks Klaas Dijkhoff het veld heeft geruimd. Ze timmert vooral aan de weg door het xenofobe gedeelte van het kiesvolk onder de kin te aaien. Henk Kamp leerde haar destijds het […]

Asielzoekerscentra voor overlastgevers? Pleister op een stinkende wond

In de harde woorden van VVD-Kamerlid Bente Becker mis ik iets belangrijks

In een eerder dit jaar gemaakt filmpje dat nu opnieuw op Twitter rondgaat doet Bente Becker, Tweede Kamerlid voor de VVD, stevige uitspraken over 300 asielzoekers die overlast geven. Ze wil ‘het gespuis’ snel het land uitzetten en, zolang dat niet geregeld is, in aparte centra opvangen met een gebiedsverbod en een gesloten AZC. Om […]

VVD, zorg dat nieuwkomers mee kúnnen doen

Integreren in een samenleving lukt niet door op geïsoleerde locaties eerst en vooral aan jezelf overgeleverd te zijn. Dat lukt alleen als je de kans krijgt om volwaardig mee te doen. Juist die kans hebben nieuwkomers de afgelopen jaren te weinig gekregen.

Door: Milka Yemane, Niels van den Berge en Tirza de Fockert Nieuwkomers in Nederland moeten hun plaats verdienen, betoogde Bente Becker onlangs in NRC. Het Tweede Kamerlid van de VVD wil dat nieuwkomers eerst afgezonderd op aparte locaties leven. En pas als ze voldoende geïntegreerd zijn, krijgen zij wat haar betreft volledige toegang tot de […]

VVD is zelf verantwoordelijk voor chaos bij IND

De VVD wil een wit voetje halen bij de xenofoben en de vreemdelingenhaters.

De VVD is blijkbaar voorstander van wanbeheer door de overheid. Dat blijkt uit het voorstel van kamerlid Bente Becker om de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) te ontslaan van de plicht om dwangsommen te betalen als ze haar opdracht niet nakomt: namelijk om asielaanvragen snel en tijdig af te handelen. Ook wil het Kamerlid dat […]