Gevonden voor

  • Blackface

Eerlijk verbieden: zowel Zwarte Piet als Shylock

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de combinatie van het weren van Blackface en Joodse karikaturen niet toevallig is, maar bewust is gedaan om weerstand en protest door een van beide groepen te verstommen

Facebook weert racistische blackface-uitingen, waaronder de karikatuur Zwarte Piet, en antisemitische, zoals de karikatuur Shylock; een vrekkige Jood met grote neus, van haar site. Over of dat ten principale wel of geen goede zaak is, is al genoeg gezegd. Mij boeit de keuze om de karikaturen juist in deze combinatie te weren. Racisme en antisemitisme […]

Facebook en Instagram pakken discriminatie van blanken aan

Het is niet de kunstenaar die aanstoot geeft, het is de beschouwer die aanstoot neemt en zijn of haar pijn is maatgevend.

In de Nederlandse media krijgt het feitelijk verbod van Zwarte Piet op Facebook en Instagram uiteraard massale aandacht.  Daardoor is een ander aspect van het nieuwe beleid volstrekt naar de achtergrond gedreven. Om een gelijk speelveld te creëren pakken Facebook en Instagram ook het karikaturaal weergeven van blanken aan. Dat is al eeuwen schering en […]

Volgende pagina »