Gevonden voor

  • Boerkiniverbod

Tegen het boerkiniverbod, en wel hierom:

We zien de liberale jaren '60 gecombineerd met de autoritaire jaren '40. Cultureel-nationalisme gekoppeld aan sociaal-liberalisme.

Toen wij in de jaren ’60 begonnen met de multiculturele samenleving zagen we dat zelf niet zo. We wilden slechts tijdelijk gebruik maken van de diensten van gastarbeiders, net zo als we tijdelijk buitenlandse studenten onderbrengen. Omdat het niet om permanente immigratie ging gaven we niet aan dat we rekenden op vrijwillige  maar volledige assimilatie. […]

Boerkini’s en de angsten van mannen

Ik ben volkomen klaar met die onderbuik. Nog even en ik ga – bijvoorbeeld in Calais – zelf in een boerkini het strand op.

Het dragen van de weinig verhullende bikini is in sommige Arabische landen verboden. Het verbod op de bijna alles verhullende boerkini, dat Franse burgemeesters uitvaardigen, verhult in feite een zelfde soort mannenangst. Hoe universeel wil je het hebben: vrouwen die afwijken van de norm… het maakt mannen zenuwachtig. Het is potsierlijk dat de boerkini – de badkleding die vrouwen […]