Gevonden voor

  • Broedvogels

Laat de Rode Lijst broedvogels de ogen openen

Laten we gezamenlijk van Nederland een ‘showcase’ maken en aantonen dat we ook in de huidige wereld op een verantwoorde manier de ruimte kunnen delen met natuur

Geen prachtig zacht gekoer meer van zomertortels op warme avonden in mei of juni. Toen ik in de jaren negentig van de vorige eeuw begon met het tellen van broedvogels in een gebied in Flevoland, zaten er nog drie paar van dat mooi duifje, dat ‘s winters in de Sahel verblijft. Ze zijn er niet […]