Gevonden voor

  • Bunschoten

Waarom Nederland drastisch verandert

Het komt niet door het volk maar door de hooggeplaatsten

“Waakt en bid, want gij kent dag noch uur”. Je zou denken dat men juist in het zwaar christelijke Bunschoten graag te pas en te onpas aan dit belangrijke woord van Jezus wordt herinnerd Niet alleen vanaf de kansel maar ook in het dagelijks leven. Dat is niet meer zo. Het gemeentebestuur legt beperkingen op […]