Gevonden voor

  • Bureaucratie

Slagkracht van de overheid moet hoog op de formatie-agenda

Matige kwaliteit en competenties van ambtenaren in overheidsdienst zijn dankzij coronacrisis pijnlijk zichtbaar geworden.

Een sterke overheid kan niet zonder kwalitatief competent overheidspersoneel. Ambtenaren die hun politieke bazen goed en competent kunnen adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van hun beleid. Zoals in iedere crisis komen zwakke plekken in elke organisatie in zo’n situatie transparant bloot te liggen. Dat geldt voor het bedrijfsleven en bij de overheid. Veel discussie […]

De Burger is veranderd in nullen en enen

Column: Over een Kamercommissie die de menselijke maat terug moet vinden.

Deze week valt het woord Burger opvallend vaak. En dan doel ik niet het nieuws over de Vega-Burger die dankzij de mislukte poging van de lobbyende vleesmaffia toch zo genoemd mag worden. Het gaat over de burgers die zelf iets te zeggen wil hebben over wat er allemaal in het land gebeurt. Die menselijk behandeld […]

Die zelfverbranding in Oss is niet zomaar een tragisch incident

De meeste mensen vertrouwen op de overheid tot ze hun Wobine tegenkomen

De gruwelijke zelfmoord van Arie den Dekker voor het stadhuis van Oss is geen op zichzelf staand incident. Het is de zoveelste  illustratie van de niets ontziende wijze waarop de staatsmacht zich tegen de burger kan keren. Ze doet dat lang niet altijd. De meeste Nederlanders ervaren veel gemak en betrekkelijk weinig hinder van de […]

De dokters in opstand

Een minuut leestijd: moet de zorg niet gewoon worden bepaald door de mensen uit de zorg zelf?

Hopelijk zijn de duizend artsen die gisteren hun manifest naar buiten brachten nog net op tijd. Heel Nederland bewonderde de medische stand de afgelopen maanden. Er werd geklapt vanaf balkons. En voordat ze weer in de anonimiteit achter hun gecertificeerde mondkapjes verdwijnen laten ze in dat manifest weten hoe beroerd het eigenlijk is gesteld met de […]

Kafka aan zee

‘Helaas’, zegt de ambtenaar zonder een zweem van spijt.

Hoezee, het is zomervakantie. De benedenburen met hun felle verzet tegen de natte droom van de huisjesmelker van het bovenhuis – een gigantisch dakterras op hun achterbouw – zijn opgekrast. Handhaving ook, het is toch bouwvak. Bovendien heeft de gemeente zijn loketten zo opgesplitst in talloze onschendbare koninkrijkjes dat zelfs het eigen Servicecentrum niet weet […]