Gevonden voor

  • Burgemeestersbenoeming

Is een rechtstreeks gekozen burgemeester wel zo wenselijk?

Als de bevolking de burgemeester aanwijst, verandert diens functie van karakter.

Sharon Dijksma (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Dat wil zeggen: de gemeenteraad van die stad heeft haar gisteravond voorgedragen. De officiële benoeming vindt  plaats door de Kroon, ofwel de regering. Maar dat is een formaliteit. Het is al jaren de gewoonte dat het kabinet de raadsvoordracht zonder meer overneemt. De gemeenteraad bepaalt dus […]