Gevonden voor

  • Burgeroorlog

Wij worden een burgeroorlog ingelokt

We worden uitgenodigd om onze normen en waarden te vergooien in een orgie van bloedige wraak

Kapelaan Jacques Hamel was een brave man, die ondanks zijn hoge leeftijd nog graag een handje toestak. Vandaar dat hij die fatale dinsdagochtend op het altaar stond om het H. Misoffer te vieren. De katholieke kerk van Frankrijk is in veel opzichten een lege huls. Ze hadden de pastoor van zijn kerk uit Congo moeten […]