Gevonden voor

  • Burgeroorlog

De lont in het kruitvat: hoe de coronacrisis tot burgeroorlogen kan leiden

Wanneer inkomsten wegvallen, zijn er moeilijke keuzes te maken over de vraag wiens loyaliteit het meest waard is en voor wie geen geld meer kan worden uitgetrokken

Volgens het Internationaal Monetair Fonds gaat de wereld dit jaar door de coronacrisis de grootste economische recessie sinds de jaren dertig van de vorige eeuw beleven. In veel landen op het zuidelijk halfrond, waarvan de economie voor een belangrijk deel van de export van grondstoffen afhankelijk is, liggen politieke onrust en zelfs gewelddadige conflicten op […]

Wij worden een burgeroorlog ingelokt

We worden uitgenodigd om onze normen en waarden te vergooien in een orgie van bloedige wraak

Kapelaan Jacques Hamel was een brave man, die ondanks zijn hoge leeftijd nog graag een handje toestak. Vandaar dat hij die fatale dinsdagochtend op het altaar stond om het H. Misoffer te vieren. De katholieke kerk van Frankrijk is in veel opzichten een lege huls. Ze hadden de pastoor van zijn kerk uit Congo moeten […]