Gevonden voor

  • Burgerschap

Burgerschapsonderwijs geen vrijplaats voor intolerantie van volwassenen

Vrijheid van richting in het onderwijs is helaas nog steeds te vaak een vrijbrief voor volwassenen in het kweken van intolerantie

De discussie over burgerschap in het onderwijs is weer flink losgebarsten. Minister Slob wil een aanscherping van de wet, zodat duidelijker is wat er van scholen verwacht wordt. Dat is een hele goede zaak, want het blijkt keer op keer dat scholen het ongelofelijk lastig vinden om een integrale visie op burgerschap te vormen, die […]

Nederlanders hebben steeds minder begrip voor elkaars gebruiken

'Jouw tradities zijn allemaal mooi en aardig maar ze mogen niet strijdig zijn met wat volgens mensen met een andere culturele achtergrond voor kwaad doorgaat'

Net als leerkrachten en zorgmedewerkers zijn politie-agenten matig betaalde professionals, die te weinig vertrouwen krijgen van hun superieuren. Zij worden bij hun werkzaamheden gehinderd door allerlei als zinloos ervaren bureaucratische controlesystemen. Tegelijkertijd constateren zij dat de topbestuurders onvoldoende voor hen en hun belangen opkomen maar liever handjeklap spelen met hooggeplaatsten op hun eigen niveau. Ondertussen […]

In het goede burgerschap volgens Bussemaker en Dekker is geen plaats voor Wilders

Wilders en de PVV plaatsen zich buiten de Nederlandse samenleving en de nationale tradities. Zij bepleiten immers openlijk geloofsvervolging

In het kader van de afscheidscadeaus waarmee het kabinet ons vermoeide vaderland opzadelt, hebben Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker een brief van zeventien kantjes naar de Tweede Kamer gestuurd over het burgerschapsonderwijs. Dit vinden zij namelijk naatje en daar moet verbetering in komen, van groep 1 tot op de universiteit. Stijlvast is de […]