Gevonden voor

  • CDA

Waarom de activistische boeren onderdeel van het probleem zijn en niet van de oplossing

De totaal verindustrialiseerde Nederlandse landbouw levert nog steeds superoogsten op maar ze loopt binnen afzienbare tijd keihard tegen haar eigen grenzen aan.

Woensdagochtend interviewde Goedemorgen Nederland een vriendelijke professor uit Wageningen, die zich wel kon voorstellen dat de boeren er in groten getale een beetje doorheen zaten. Waren ze net door de fosfaatcrisis heen, klopte de stikstofcrisis aan de deur. Hij verwachtte dat bovendien de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis al in de rij stonden. Hij raadde de […]

Domme boeren

'Geurts kanaliseerde de woede van de boeren en lulde hen daarmee effectief naar huis'

Daar zaten ze dan bij Pauw, een stel boeren en boerinnen die heel de dag met hun trekkers Den Haag op stelten hadden gezet. De hele dag lol gehad, zo bleek uit hun gelaatsuitdrukking, maar al gauw ging het verongelijkte de boventoon voeren. Ze werden altijd weggezet als de kwaaie pier. Niemand hield van hen. […]

Inkrimping veestapel: Coalitie laat D66 in de kou staan

'De eerste reacties van minister Schouten en van het CDA doen het ergste vrezen'

Ik neem mijn pet af voor Tjeerd de Groot. De landbouwwoordvoerder van D66 noemt eindelijk man en paard: we moeten niet alleen overschakelen op kringlooplandbouw, maar óók de veestapel met de helft inkrimpen. Dat is nodig om de schadelijke uitstoot van stikstof terug te dringen. D66 maakt nu als eerste regeringspartij een dappere keuze, maar […]

Hoe valt de CDA-koers nog te rijmen met christelijke waarden?

Het CDA is een schip geworden dat te makkelijk meedeint op xenofobe, racistische en seksistische stromingen om het hoofd boven water te houden

Lieve Oma, lieve Opa (en alle andere CDA-leden), Ik ken u als warme en verwelkomende mensen. Voor u bestaat er geen groter goed dan uw naasten en uw gemeenschap. Iedereen is welkom in uw huis, waar geen oordeel plaatsvindt. Vandaar dat ik weet dat de landelijke samenwerking met de PVV (2010) u deed twijfelen aan […]

CDA, ga niet besturen met PVV en FVD!

'De giftige en haatdragende retoriek van zowel PVV als FvD kan ook provinciaal beleid vergiftigen'

‘Waar je mee omgaat, raak je mee besmet.’ Aan die uitspraak werd ik in 2012 herhaaldelijk herinnerd door verschillende kiezers. Als kandidaat-Kamerlid namens het CDA probeerde ik kort na de mislukte samenwerking met de PVV kiezers te verleiden op het CDA te stemmen. En dan ook nog met name kiezers met een migratieachtergrond in grote […]

Volgende pagina »