Gevonden voor

  • Centraal Planbureau

Planbureaucratie staat herstel van vertrouwen in overheid en politiek in de weg

Het is onmogelijk om het vertrouwen in de overheid en de politiek te herstellen zonder dat de modellen die direct of indirect gebruikt worden voor de besluitvorming voorzien zijn van een publiekelijk toegankelijke bijsluiter

In de ophef en de discussie met betrekking tot de gewenste wijzigingen in de bestuurscultuur is er één aspect dat onvoldoende aandacht krijgt, maar dat wel heel bepalend is voor het herstel van vertrouwen. Herstel van vertrouwen in overheid en politiek betreft twee onderwerpen, namelijk het teruggaan naar een democratie en het betrouwbaar zijn. In […]

Waarom de modellen van het Centraal Planbureau leiden tot armoede

Laten we gaan meten wat politieke voorstellen betekenen voor het persoonlijk welbevinden van de burgers en stabiliteit in gezinnen.

We hebben de laatste jaren gezien dat de politieke partijen erg gevoelig zijn voor de uitkomsten van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Geen enkele partij wil een standpunt innemen dat volgens de CPB-modellen zou leiden tot een lagere economische groei. Die berekeningen zijn gebaseerd op de aanname ‘meer werkenden leidt tot een hogere welvaart’. […]