Gevonden voor

  • CETA

Beslis niet over CETA en referendum achter gesloten deuren

De nieuwe Tweede Kamer gaat besluiten over CETA. Dertien organisaties overhandigden 200.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer voor een referendum over dit verdrag

Door: Niesco Dubbelboer, Arjen Nijeboer, Freek Bersch, Jurjen de Waal, Niels Jongerius In de samenleving leven grote zorgen over CETA en aanverwante ouderwetse handelsverdragen zoals TTIP. Voor ons is de ondermijning van de democratie door speciale rechtbanken voor multinationals het grootste bezwaar. Via speciale arbitragehoven kunnen buitenlandse multinationals – en alleen zij – miljardenboetes eisen […]

Europees Parlement maakt weg vrij voor omstreden CETA, stemt in met verdrag

Stel grenzen aan multinationals

Het politiek reguleren van productie, handel en consumptie is geen doel op zich, maar een middel om de uitwassen van het kapitalisme aan te pakken

Neoliberale partijen zoals PvdA, D66 en VVD doen graag voorkomen dat we moeten kiezen tussen ofwel vrijhandel ofwel het protectionisme van Trump en consorten. Wie kiest voor vrijhandel zou zich aan de kant van de kosmopolieten en de vooruitgang scharen, wie zijn toevlucht neemt tot het protectionisme zou kiezen voor terugkeer naar het verleden, en […]

Instemmen met CETA is geen goed antwoord op Trump

Steeds meer landen en mensen willen geen diepere economische globalisering die ten koste gaat van mens en milieu

Woensdag krijgt het Europees Parlement de laatste kans om het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) tegen te houden. Een handelsakkoord dat nog meer verliezers van de globalisering creëert is precies het verkeerde antwoord op Trump, betoogt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Met Trump aan de macht is het transatlantisch handelsakkoord TTIP voorlopig van de baan. […]

Na CETA wil EU nu met Japan in zee

De impact is echter veel groter: de Japanse economie is drie keer zo groot als de Canadese

Minister Ploumen pleitte vorig jaar voor een ‘reset’ van het vrijhandelsbeleid om tot eerlijker akkoorden te komen. Maar ze lijkt zich weinig zorgen te maken om het nieuwe, CETA-achtige akkoord met Japan, merken SP’ers Anne-Marie Mineur en Jasper van Dijk op. ‘Ik hoor dat men heel dicht bij een akkoord is’, zei de PvdA-bewindsvrouw van […]

Referendum volgende stap in verzet tegen CETA

Nu de Waalse sociaaldemocratie overstag is gegaan, moeten we de druk vanuit Nederland verder opvoeren

De beweging tegen CETA, TTIP en TiSa begint een steeds groter probleem te worden voor de Europese heersende klasse. Nu de Waalse sociaaldemocratie overstag is gegaan, moeten we de druk vanuit Nederland verder opvoeren. Een referendum kan hierin een centrale rol spelen. Het Waalse verzet tegen het handelsverdrag tussen Canada en de EU hield langer […]

CETA is niet het progressieve akkoord dat de voorstanders beweren

In wezen gaat het EU-Canadaverdrag in tegen wat Europa, zwoegend onder stijgende ongelijkheid en dalende overheidsinvesteringen, werkelijk nodig heeft

Volgens de voorstanders van CETA zal de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada de internationale normen verhogen en banen creëren. Beide veronderstellingen kloppen niet: als CETA werkelijk zo’n progressieve overeenkomst was, dan was er op transparante wijze over onderhandeld en dan zouden de voorstanders de democratie niet ondermijnen met voorlopige inwerkingtreding. In feite bevordert CETA […]

Volgende pagina »