Gevonden voor

  • China

Fout in de nieuwe Koude Oorlog?

Zowel het Westen als China doet er van alles aan om de verhoudingen op de spits te drijven.

Mei 2025. Ik moet verschijnen voor een Europese rechtbank. Deze rechtbank behandelt zaken die te maken hebben met de in 2023 uitgebroken Tweede Koude Oorlog (TKO) tussen China en de VS. De oorlog is nog in volle gang maar de Europese overheid wil voorkomen dat ondermijnende krachten de Alliantie tussen Europa en de VS verzwakken. […]

Volgende pagina »