Gevonden voor

  • Christendom

Kerst maakt ons bewust van de goddelijke geest in de wereld

We zijn geestelijke wezens met de driegeleding ziel, lichaam en geest

Het kerstfeest is een elk jaar weer terugkerend gebeuren. Zelfs, zij het in mindere mate,  in een boeddhistisch land als Sri Lanka, waar ik wel onderzoek deed. In de huidige coronacrisis, waarin eenzaamheid een extra accent krijgt, lijkt het de landelijke maatregelen ten spijt, ook hoge ogen te gaan gooien. Wat is behoudens veel kaarslicht […]

Waarom maakte niemand bezwaar tegen troonrede in Grote Kerk?

In tijden van diversiteit en inclusie is een PKN-kerk als verzamelplaats voor de Staten-Generaal een hinderlijk anachronisme.

De naam Prinsjesdag is voor rechtgeaarde Nederlandse republikeinen nogal belast. De eerste keer dat deze dag werd gevierd, was namelijk in september 1787. Gevierd werd het herstel van de macht van de Oranjestadhouder door het leger van zijn Pruisische zwager. Duizenden patriotse tegenstanders moesten vluchten, hun huizen werden geplunderd en zelfs verwoest. Duizenden werden uit […]

The Passion? Op het carnaval in Rio danst dit jaar de Jezus van het Volk

Dat is nog eens wat anders dan die EO-slijmjurken hier in Wildersstan en Baudettanië met hun kleurloze Jezus

De vasten zijn nog niet eens begonnen en in Nederland vlast men nu al op The Passion, dat gemakzuchtige vehikel waarmee men met belegen hits en BN’ers een kleurloze Jezus presenteert, die de kijkcijfers naar behoren opstuwt. Nee, dan pakt Mangueira het dit jaar anders aan. Het vindt Jezus Christus in het carnaval waar hij […]

Reken maar dat Arnold Karskens Jezus heeft gezien

Wie dat niet gelooft, moet maar eens naar landen gaan waar de nieuwe maan als een boot langs de hemel vaart.

Arnold Karskens wordt dezer dagen bespot omdat hij naar eigen zeggen niet alleen Jezus heeft gezien maar ook de Heilige Geest. Dat overkwam hem respectievelijk in Palestina en in voormalig Joegoslavië. De controversiële oorlogsverslaggever verkondigde dit in een groot interview met dagblad Trouw. Links en rechts zijn het er hartstochtelijk over eens: Karskens is nu […]

Twee kinderen worden de dood ingejaagd

De reden van uitzetting naar Iran waar ze duidelijk gevaar lopen? De IND gelooft niet dat ze daadwerkelijk christelijk zijn

De ene jongen is nog maar amper uit zijn cel bevrijd of er staan alweer twee kinderen klaar om op een vliegtuig gezet te worden, naar Iran. Abbas en Efran van 16 en 17 jaar oud, ze zijn christelijk en daarom met hun moeder gevlucht vanuit Iran waar de doodstraf geldt voor bekeerlingen.  De reden […]

Volgende pagina »