Gevonden voor

  • Cornelis Haga Lyceum

Zorgleerlingen zitten massaal thuis, maar Slob heeft het druk met het Cornelis Haga Lyceum

De politiek gaf de toch al overbelaste meesters en juffen er een zware taak bij, door ze op te zadelen met zorgleerlingen.

Dezer dagen zullen wij van de talrijke antidemocraten in de politiek weer te horen krijgen dat de rechter op de stoel van de regering is gaan zitten. Dat komt omdat minister Arie Slob in zijn strijd tegen het Cornelis Haga College, een nieuwe nederlaag heeft geleden. Onzin, de rechter heeft alleen vastgesteld dat hij handelde […]

Herr Flick hinkt rond op het Cornelis Haga

De opgelegd verontwaardigde toon van het inspectierapport wordt hier en daar hilarisch. De gelijkstelling van bureaucratische rimram met het garanderen van de kwaliteit van het onderwijs stemt tot zorg. En de lofzangen op eerbied voor het gezag wekken het vermoeden dat bij de inspectie gehoorzaamheid als hoogste burgerdeugd wordt aangemerkt.

De dagen van Soner Atasoy als directeur-bestuurder van het Cornelis Haga Lyceum zijn geteld. Niet omdat hij slecht functioneert maar vanwege de centen. Hij heeft zich enkele tienduizenden euro’s toegekend waar hij volgens de Nederlandse regelgeving geen recht op heeft. Ook nam hij vriendjes in dienst zonder de correcte sollicitatieregels in acht te nemen. Op […]