Gevonden voor

  • CPB

Waarom de modellen van het Centraal Planbureau leiden tot armoede

Laten we gaan meten wat politieke voorstellen betekenen voor het persoonlijk welbevinden van de burgers en stabiliteit in gezinnen.

We hebben de laatste jaren gezien dat de politieke partijen erg gevoelig zijn voor de uitkomsten van de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Geen enkele partij wil een standpunt innemen dat volgens de CPB-modellen zou leiden tot een lagere economische groei. Die berekeningen zijn gebaseerd op de aanname ‘meer werkenden leidt tot een hogere welvaart’. […]