Gevonden voor

  • D66

Kaag toont karakter en misschien nog meer

Daar in de Kamer bracht zij onverwacht een politieke bom tot ontploffing.

Sigrid Kaag toonde donderdagavond even voor acht in ieder geval karakter. Nadat de Kamer een motie van afkeuring tegen haar had aangenomen, nam zij met grote beheerstheid het woord en trad af. Ze nam alle verantwoordelijkheid voor het onder haar gevoerde beleid op zich. Ze zonderde expliciet de ambtenaren en alle andere betrokken bij het […]

Afghaanse evacuatie-puinhoop toont bittere noodzaak van een Nederlandse consulaire wet aan

De bewindsvrouwen van CDA, D66 en de VVD  gaven alle drie blijk niet geschikt te zijn voor deze verantwoordelijke banen in crisistijd

De verschrikkelijke taferelen over de evacuatie van Nederlandse staatsburgers heb ik met afgrijzen via de media gevolgd. Het zoveelste bewijs van de incompetentie van de Nederlandse overheid als het om een crisissituatie gaat. Een die vooraf al te voorzien was geweest en die zich plotsklaps openbaart in een tempo dat niet zo verwacht was. In […]

Rutte heeft geen haast met de formatie

Rutte III is weliswaar al in januari (acht maanden geleden) afgetreden wegens de toeslagenaffaire, maar wie heeft het daar nog over?

Het zal gisteren geen al te prettige dag zijn geweest voor Mark Rutte. De PvdA-leden gaven ruime steun aan samenwerking met GroenLinks tijdens de kabinetsformatie, en andersom. Dat betekent dat de ‘linkse wolk’ voorlopig doorgaat hem het leven zuur te maken. Veel liever zou het de VVD-leider natuurlijk zijn geweest als de achterbannen van beide […]

Volgende pagina »