Gevonden voor

  • Daan Roovers

Denker des Vaderlands heeft te weinig doorgedacht

Het gaat om de behoefte aan begrip voor de hopeloze situatie waarin sommige individuen en groepen verkeren – en daar horen de meeste boeren ook bij

Van een Denker des Vaderlands verwacht ik inspirerende prikkelingen. Zodat ik ga twijfelen aan tenminste één van mijn vastgeroeste ideeën en opvattingen. Opdat ik naderhand moet bekennen: “ik heb altijd gedacht dat het zus en zo zat, maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van”. Helaas is deze verwachting niet ingelost bij het […]

Drugs en criminalisering: het échte probleem

Het antwoord op de criminalisering van de Nederlandse samenleving is dan ook een legalisering van alle drugs volgens het model van de alcohol

Buitenhof had de Denker des Vaderlands Daan Roovers uitgenodigd  over de drugsproblematiek. Dit naar aanleiding van het recente Amsterdamse rapport, waarin – nog maar eens – werd vastgesteld dat het gebruik van  de geest beïnvloedende genotmiddelen volstrekt is genormaliseerd. Tot zijn schok vernam de kleinburger afgelopen week uit zijn geliefkoosde ochtendblad inderdaad, dat de cocaïne […]