Gevonden voor

  • Dekolonisatie

De Oost en onderdanigheid

Zodra iemand in de koloniale tijd niet onderdanig was werd hij gestraft, zo niet met de dood dan met zweepslagen of door hem verder als lijfeigene te gebruiken of door langdurige gevangenisstraf.

Op zoek naar iets heel anders stuitte ik vandaag hierop, interessant voor iedereen die niet zo veel snapt van de positie van de Indische Nederlander in de kolonie Nederlands-Indië, en niet zo goed begrijpt wat er bedoeld wordt met ‘koloniale dictatuur’. Bijvoorbeeld… Ik las in een interview in het NRC van woensdag 12 mei 2021 […]

Artis is ons levende koloniale erfgoed waar velen de ogen nog voor sluiten

De Amsterdamse dierentuin is ontstaan in een tijd dat het tentoonstellen van mensen uit verre oorden net zo normaal was als het verzamelen van wilde dieren.

In de gemeenteraad van Amsterdam is emancipatie een thema waar veel partijen de mond vol van hebben. Vrouwenemancipatie, emancipatie van LHBTIQ+’ers, emancipatie van mensen met een migratieachtergrond; partijen zoals D66, PvdA, CU en SP hebben een groot gevoel voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid als het om mensen gaat. Ook bij de Partij voor de Dieren is […]

Kunstcentrum Witte de With krijgt een slappe nieuwe naam om te dekoloniseren

Rotterdams Centrum voor Hedendaagse Kunst heet voortaan Kunstinstituut Melly. Wat een geestelijke armoe!

Het Rotterdamse Centrum voor Hedendaagse Kunst heet met ingang van 28 januari 2021 Kunstinstituut Melly. Daar is heel wat gewetensonderzoek aan vooraf gegaan. Een jaar of drie geleden noemde een groep kunstenaars de oorspronkelijke vernoeming naar Witte de With ongewenst omdat hier een admiraal zou worden geëerd die zich schuldig had gemaakt aan slavenhandel en […]

Weg met koloniale standbeelden, maar Gandhi is géén Coen

De realiteit laat zien dat zelfs de groten der Aarde zoals Mahatma Gandhi niet ongevoelig zijn voor racisme, maar leert ons tegelijkertijd dat we altijd kunnen veranderen voor het goede

In de huidige ‘beeldenstorm’ tegen koloniale verheerlijking, moet Mahatma Gandhi het ook ontgelden. Er worden ook oproepen gedaan om zijn standbeeld te verwijderen. Staat Gandhi dan op gelijke voet met koloniale massamoordenaars als Jan Pieterszoon Coen die het bloed van tienduizenden aan zijn handen heeft? Wel volgens tegenstanders van Gandhi’s standbeeld. Hij was namelijk 1) […]

Dekolonisatie van het wiskundeonderwijs

Om de complexe wereld waarin wij leven te begrijpen, kunnen we niet volstaan met het bestuderen van een enkel gezichtspunt. Daarom is dekolonisatie van het onderwijs noodzakelijk.

Op 19 september stelde Sylvana Simons dat het hard nodig was dat er in het onderwijs in Nederland een ander geluid zou klinken, dat het onderwijs zou dekoloniseren. Daarbij noemde zij ook expliciet dat dekolonisatie niet alleen in de maatschappijvakken nodig is, maar ook in de exacte vakken zoals wiskunde. Op de facebookgroep Leraar Wiskunde […]

De term Gouden Eeuw komt zelf voort uit geschiedvervalsing

'In feite is het een reactionaire beweging tegen de eerste voortekenen van de aankomende dekolonisatie'

Het Amsterdam Museum heeft voor veel discussie gezorgd toen ze vorige week aankondigde dat ze de term ‘Gouden Eeuw’ niet meer wilde gebruiken als aanduiding voor de 17e eeuw. Er kwam veel kritiek, volgens sommige zou het hier gaan om geschiedvervalsing, ook het Rijksmuseum had kritiek en gaf al aan zelf deze term te blijven […]