Gevonden voor

  • Democratie

De Verenigde Staten: is de teloorgang ingezet?

Het land dat zich er op laat voorstaan de meest democratische natie ter wereld te zijn, is de weg volledig kwijt.

De VS moet, en dat is feitelijk al heel lang het geval, niet langer een voorbeeld zijn voor de democratische landen. Decennia lang heeft de vooral westelijke wereld als een mak schaap achter het land van de sterren en strepen aangelopen, mede zogezegd vanwege een ereschuld aan onze bevrijders. Bevrijders overigens die niet van eigen […]

Thierry Baudet is een gevaar voor de democratie

Wat een gotspe dat de leider ook nog de treurige moed heeft zijn partij Forum voor Democratie te noemen

Toen de pasbenoemde minister Johan Rudolf Thorbecke in de Tweede Kamer werd gevraagd naar het programma van zijn kabinet, antwoordde deze: “Wacht op onze daden”. De parlementariërs namen hier genoegen mee, want uit de woorden en de geschriften van deze bewindsman bleek zonneklaar welke richting het zou op gaan. Thorbecke wilde vormgeven aan een constitutionele […]

Radicale partijen hebben broertje dood aan interne discussie

Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, PVV en GroenLinks groeien misschien wel omdat ze niét democratisch zijn.

Toen de cijfers werden gepubliceerd over de ledengroei van politieke partijen, reageerden journalisten verbaasd. De Volkskrant kopte: Herrie in de tent deert echte fans niet. Hoe zou dat komen? In de eerste plaats zijn politieke partijen allemaal marketing-machines geworden. En zij besteden tegenwoordig veel geld aan het bereiken van heel veel mensen via internet. Politieke […]

Meer democratie is (vooralsnog) zinloos

Hoewel we ondertussen wel doorkrijgen dat onze democratie steeds minder goed functioneert vanwege de macht van banken en multinationals, is onze primitieve reactie de vraag naar meer democratie.

De enige dagen dat de kerken, tenminste als gewijd optrekje, nog bestaansrecht lijken te hebben naderen. De plaatsen zijn, zo nodig, besproken en vooraan verdringen zich zij die zich deze enkele keer per jaar aan het gevoel van gelukzaligheid wensen te laven, al dan niet als openbare boetedoening in een, geforceerd, moment van zelfreflectie. Kerstgezang […]

Nigel Farage won geen enkele zetel en is toch de grote winnaar

Brexit gaat het soort verwarring en onzekerheid scheppen waar Johnson goed in gedijt. Dat heeft deze verkiezing wel bewezen.

Het is vrijdag de 13e. Britten hechten erg aan het bijgeloof dat het een ongeluksdag is en ik lach dat vandaag niet gemakkelijk weg. Er valt sowieso niet veel te lachen. Ik had niet gedronken en werd toch wakker met een kater. Dat Boris Johnson zou gaan winnen was duidelijk maar deze landslide zag ik […]

Wat we in het westen kunnen leren van de demonstranten in het Midden-Oosten

De meeste mensen in het Midden-Oosten blijven verlangen naar de burgerlijke waardigheid van een liberale democratie. Wij in het vrije westen zouden van hen moeten leren.

Bagdad en Beirut zijn al dagen in handen van de burgers. Dwars door de etnisch-religieuze scheidslijnen heen protesteren Libanezen en Irakezen hand in hand. Ze protesteren tegen het ontbreken van een waarlijke rechtstaat en tegen de corruptie. Zij verlangen naar een burgerlijke samenleving, zelfbeschikking van het individu en zelfbeschikking van de natie. Na de Groene […]

Desinformatie als wapen van de democratie

De laatste decennia is er steeds bezuinigd op allerlei universitaire vakgroepen die zich bezighielden met niet-westerse talen, samenlevingen en culturen. Daardoor is essentiële kennis verloren gegaan.

“Krijgsmacht onderzoekt het inzetten van desinformatie”, luidt een forse kop in de NRC van donderdag. Bij Goedemorgen Nederland ging staatssecretaris van Defensie Barbara Visser er eveneens op in. Zij had het over nepnieuws als strijdmiddel en verzekerde het publiek dat dit allemaal nog in de Tweede Kamer behandeld zou worden en dat het natuurlijk allemaal […]

Volgende pagina »