Gevonden voor

  • Demonstratierecht

Politiebond kiest goedkoop argument boven rechtsstaat

De politie zou de schijn van partijdigheid te allen tijde moeten voorkomen

Het beschermen van burgerlijke vrijheden is één van de kerntaken van de politie. Verbazingwekkend was dan ook de oproep van de voorzitter van ACP, de grootste politievakbond, afgelopen zondag bij RTL nieuws: Ons pleidooi is dat de politie zichtbaar maakt hoeveel demonstraties er op jaarbasis zijn en wat de kosten van die demonstraties zijn. Dat […]

Over 20 jaar zal Nederland ons dankbaar zijn

We gaan door totdat de laatste zwarte piet de benen neemt en racisme niet langer geaccepteerd wordt

Op zaterdagmiddag 18 november 2017 zat ik in een bus met mede-demonstranten, vol ongeloof voor me uit te staren. We aanschouwden een van de grofste mensenrechtenschendingen die een mens kan ondergaan. Dat er mensen zijn in dit land die het met jouw vrijheid van meningsuiting niet altijd zo nauw nemen, daarover kunnen wij allemaal meepraten. […]

‘Demonstratierecht in Nederland wordt steeds vaker beperkt’

"Wij zien een praktijk ontstaan, waarin burgemeesters hen onwelgevallige demonstraties en zelfs vergaderingen verbieden met het argument dat zij de openbare orde in gevaar kunnen brengen."

Witte donderdag heeft bizarre tonelen te zien gegeven rondom het recht om te demonstreren. In Veldhoven brak de politie een betoging op van Eritreeërs, die bezwaar maakten tegen een besloten vergadering in een congrescentrum. Daar zou een vooraanstaande figuur uit de Eritrese dictatuur het woord voeren. De burgemeester van Veldhoven maakte van de gelegenheid gebruik […]