Gevonden voor

  • Dialoog

Hoe we meer op woorden letten dan op onze tellen passen als het om verdraagzaamheid gaat

De wereld kan er anders uitzien als vragen gewoon de start kunnen zijn van een dialoog, in plaats van dat de woorden eerst gecorrigeerd moeten worden door een wakkere massa die meent te weten hoe het hoort

Verdraagzaamheid is soms ver te zoeken. Dat is een open deur. We weten het nou wel. Mensen staan elkaar naar het leven, gunnen elkaar het licht in de ogen niet, nemen de ander de maat met huidskleur, omvang, gewicht, stemvolume, toonhoogte, manier van lopen, model van het kapsel, de auto, het al dan niet aanwezige […]