Gevonden voor

  • Digitale geletterdheid

Help, de Tweede Kamer wordt digi-wijzer!

Heeft dit onderzoek gevolgen voor de Nederlandse samenleving of is het een zuiver interne aangelegenheid?

In de motie over digitalisering, die de Tweede Kamer afgelopen dinsdag 4 juni heeft aangenomen, staat de eigen kennishuishouding centraal. De motie van de initiatiefnemer Kees Verhoeven (D66) vraagt het presidium onderzoek te doen hoe het parlement meer kennis van digitalisering die alom om ons heen grijpt kan opbouwen. De eigen kennis en grip schieten […]

Een kind wordt niet vanzelf digitaal geletterd

Laaggeletterdheid is een hardnekkig maatschappelijk probleem geworden. We moeten er samen voor zorgen dat de geschiedenis zich niet digitaal herhaalt

De nieuwe minister van Onderwijs heeft een belangrijke klus te klaren: uiterlijk 2019 wordt een nieuw wettelijk curriculum ingevoerd waarin ‘digitale geletterdheid’ wordt opgenomen. Dit is een belangrijke opdracht, want bijna één miljoen basisschoolleerlingen dreigen de komende jaren van school te komen zonder voldoende digitale basisvaardigheden op zak. Dat is een probleem. Het wordt immers […]