Gevonden voor

  • Ecomodernisme

Kernenergie terug in de race

Korte column: De groene kousenkerk trekt mij minder dan het logische denken van ecomodernisten over hoe we de wereldproblemen op kunnen lossen.

Het pleidooi voor kernenergie wint weer aan kracht. Hernieuwbare energiebronnen als zonnepanelen en windmolens worden kritisch tegen de meetlat van de eeuwigheid gehouden. Met hun relatief korte levensduur van 30 of 40 jaar en de energie die het kost om ze te produceren lijkt de netto-opbrengst ook geen definitieve oplossing voor het energievraagstuk. Vandaag in […]

Het CDA en het ecomodernisme

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat moderne, emissie-arme veestallen veel meer stikstof uitstoten dan gedacht. Weer zullen CDA-politici de cijfers in twijfel trekken.

Het zijn niet alleen moeilijke tijdens voor de boerenorganisaties en hun politieke sympathisanten. Ook de ecomodernisten krijgen het voor de kiezen. Zij stellen al jaren met een onverstoorbaar optimisme dat we kunnen blijven groeien, in alle betekenissen van het woord, ook qua bevolking, mits we de daarmee samenhangende problemen via nieuwe, slimme technologieën aanpakken. Boyan […]