Gevonden voor

  • Economie

Frans protest: meer dan alleen om de eigen verworvenheden

In de Nederlandse mainstream pers laten journalisten zich vaak schamper uit over de straatprotesten in Frankrijk. Termen als ‘folklore’ worden dan gebruikt, alsof het bij die protesten om een ritueel gaat, een groot traditioneel straatfeest.

Het is en blijft een paradox, enerzijds de stelling die zegt dat het perfecte functioneren van een vrije markt het ‘grootste geluk voor het grootste aantal’ mensen brengt, anderzijds de moeite die het de aanhangers van deze stelling kost het ‘grootste aantal’ hiervan te overtuigen. Hoe kunnen mensen dit grootste geluk nou niet willen – […]

Wantoestanden in brouwerij: uitzendkrachten eisen dienstverband bij Heineken Zuid-Afrika

De praktijken in de Sedibeng Brouwerij staan in schril contract met het beeld dat Heineken schept over zijn aanwezigheid in Afrika

De discussie naar aanleiding van het boek ‘Heineken in Afrika’ van Olivier van Beemen is nog lang niet afgelopen. In Zuid-Afrika moeten arbeiders zich verstoppen in de wc’s, van de pakhuizen bij de Heineken brouwerij in Johannesburg, wanneer er bezoek is uit Nederland. De Sedibeng brouwerij met distributiecentrum opende in 2010 als een Joint Venture […]

Verkeerde zuinigheid

Een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen is het antwoord op de structurele en grote veranderingen op de arbeidsmarkt en in de manier waarop wij wereldwijd met arbeid en met inkomenspolitiek omgaan

We zijn een volkje van mensen die graag een ‘zuinig gezicht’ trekken en we tonen ons graag hardvochtig waar het bijstandsgerechtigden en hun nimmer aflatende drang naar fraude betreft. Het leedvermaak in de richting van Robin Linschoten is dan ook groot. Terwijl de man -persoonlijk drama natuurlijk – niet te benijden is. Al heeft hij […]

‘Ik wil dat ze zien hoe goed we zijn’

Het is mooi als kunstenaars zich uitspreken over de waarden die we belangrijk vinden in onze samenleving

‘Ik wil dat ze zien hoe goed we zijn’, zei Gijs Scholten van Aschat als nieuwe voorzitter van de Akademie van Kunsten maandag in een interview in de Volkskrant. Hij raakt daar precies de kern van wat er in de politiek en ook bij veel werkgevers mist. Respect en waardering voor vakmanschap. Niet alleen voor […]

Bezorgdienst Deliveroo zet omstreden proef met ZZP’ers om in beleid

Winkelwagentjes mag je nergens achterlaten, waarom strooifietsen dan wel?

In tegenstelling tot wat beweerd wordt zit er helemaal geen gps in de goedkoop gemaakte Obike-fiets. De fietsen zijn net zo dom als winkelwagentjes.

De ‘strooifiets’ leidt meteen tot ergernis, kopt NRC woensdag over de goedkope huurfietsen die sinds enkele weken her en der in de grote steden gedumpt worden. Sinds hier op Joop het probleem van dit nieuwe fenomeen aan de kaak werd gesteld, beginnen gelukkig ook andere media kritischer te berichten in plaats van alleen maar de […]

Hoe we de klimaatcrisis echt kunnen oplossen

Een nieuw wereldwijd amortisatiesyndicaat is nodig. De barst in de immense ijsplaat bij Antarctica is een niet mis te verstaan signaal dat niet genegeerd of weggewoven mag worden

Op vier uur varen, westelijk van de Buiten-Hebriden eilanden die horen bij Schotland, ligt St Kilda. Een eiland al bewoond sinds de ijstijd, maar nu onbewoond. De bewoners zijn in 1930 geëvacueerd. Door inteelt en ziekte, maar vooral door bemoeienis van de buitenwereld, konden ze het niet langer bolwerken. Zo kenden ze het concept geld wel, maar […]

Volgende pagina »