Gevonden voor

  • Eerste Kamer

Wat is de toegevoegde waarde van de Eerste Kamer?

Johan Rudolf Thorbecke, de grondlegger van ons staatsbestel, vond het een instelling ‘zonder grond of doel’.

De vier coalitiepartijen kunnen met een beetje mazzel een meerderheid halen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ze zouden dan verder kunnen regeren zonder dat er veel verandert. Maar er is naast een Tweede ook een Eerste Kamer. Daar hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in elk geval te weinig zetels. Ze komen er zes tekort. […]

Waarom zou je rechters niet bij name noemen?

Het zijn namelijk net mensen. In de rechtszaal geldt hetzelfde adagium als op de ICT-afdeling van een groot bedrijf: read the fucking manual. Anders krijg je een suboptimaal resultaat.

Vrijdagochtend vond in de Eerste Kamer een merkwaardige interruptie plaats. Het gebeurde tijdens het debat over de wet op het ongeoorloofd vertoeven in de open lucht. Paul Frentrop, fractievoorzitter van het FVD, prees de voorzieningenrechter die de avondklok buiten werking had gesteld. Daarbij noemde hij haar bij naam, Sonja Hoekstra-van Vliet. Onmiddellijk sprong zijn collega […]

Matchfixing rond de Omgevingswet is levensgevaarlijk

De Omgevingswet lijkt koste wat kost doorgang te moeten vinden, zelfs als de nationale veiligheid in het geding is.

De decentralisatie van ruimtelijke ordening zorgt voor gevaarlijke situaties, blijkt uit de analyse van NRC (10-02). Het kritische rapport ‘De borging van de nationale ruimtelijke belangen’ van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) maakt pijnlijk duidelijk dat gemeenten (en provincies) niet voldoende geëquipeerd zijn om landelijke verantwoordelijkheden als transport van gevaarlijke stoffen in […]

Eerste Kamer, voorkom een biomassablunder

Biomassa is een tikkende tijdbom die vergelijkbaar is met de Programmatische Aanpak Stikstof die Nederland lamlegt. Het is leven op de pof.

Morgen stemt de Eerste Kamer over de motie Koffeman (PvdD) die het kabinet vraagt alle geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales stop te zetten. Het kabinet heeft momenteel 11,4 miljard euro subsidie klaarstaan voor energiebedrijven die op grote schaal bos kappen, versnipperen en verbranden. Biomassa is lang gezien als een aantrekkelijk transitiemiddel naar een schonere samenleving, […]

Laat de Eerste Kamer rechtstreeks kiezen

De Eerste Kamer zou niet door de Provinciale Staten aangewezen moeten worden maar door het volk en wel een jaar of twee nadat de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben plaatsgevonden.

Als de regering Rutte III een pas achterwaarts kan doen, zal ze dat niet laten. Zo is het ook met de voorgestelde wijziging van de grondwetsartikelen rond de Eerste Kamer. Sinds 1984 wordt die elke vier jaar in zijn geheel gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Nu wil minister Ollongren terugkeren naar de […]

Volgende pagina »