Gevonden voor

  • Eerste Kamer

Bedrijf VVD-senator schrijft mee aan wetgeving als verdienmodel

Eerste Kamer moet staatsrechtelijk zuiver opereren bij het referendum

Naast Nederland is de DDR de enige andere staat die het referendum ooit heeft afgeschaft na het eenmaal te hebben ingevoerd

Morgen debatteert de Eerste Kamer over de afschaffing van het referendum. De coalitiepartijen lijken dit te willen doorzetten. De hamvraag luidt of de senatoren ons – de burgers – de kans geven hier een referendum over aan te vragen. Niesco Dubbelboer en Arjen Nijeboer betogen waarom zo’n referendum een keiharde noodzaak is. De Senaat heeft […]

Eerste Kamer op zoek naar zichzelf

'Het instellen van een staatscommissie is tijdverspilling in een parlementaire democratie in blessuretijd'

De Eerste Kamer heeft in de afgelopen 200 jaar niet alleen lof en waardering geoogst. Groen van Prinsterer noemde onze senaat “een mislukte copie naar Engelsch model” en Thorbecke noemde de Eerste Kamer in 1840 “zonder grond en zonder doel”. Anderen waren positiever. Donker Curtius, lid van dezelfde Staatscommissie tot herziening van de Grondwet als […]