Gevonden voor

  • Elma Drayer

Rechtse columnisten: ze haten babyboomers, maar doen ze verrassend goed na

"Nog steeds dezelfde vijand. Nog steeds dezelfde woede. Nog steeds dezelfde afkeer van experts..."

De rechtse columnistiek heeft weinig op met de verworvenheden van de jaren zestig. Toen is de verrotting begonnen, legden  de babyboomers de basis voor de politieke correctheid  zodat je een heleboel niet mag zeggen of benoemen. Op straffe van uitsluiting. Het merkwaardige echter is nu dat juist deze columnistiek zelf wortelt in de mentaliteit van […]