Gevonden voor

  • Energie

Financier verzwaring elektriciteitsnet uit investeringsfonds

Waarom wordt er in ons land relatief toch zo weinig geïnvesteerd terwijl het land bulkt van het kapitaal en een ongekend sterke leenpositie heeft?

Op de valreep van 2019 bracht het kabinet haar ‘Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn’ uit. Het kabinet geeft daarin haar visie op het versterken van het duurzame verdienvermogen van Nederland, niet in de laatste plaats om de stijgende kosten van de vergrijzing voor een dalende beroepsbevolking betaalbaar te houden. Deze groeistrategie vormt de […]

Dreigingsniveau van het klimaatakkoord blijft onverminderd groot

De kritiek uit de linkse hoek wordt niet geformuleerd vanuit de zorgen die de gewone man en vrouw hebben om in dit land het hoofd boven water en het gezin drijvende te houden

Het invoeren van rekeningrijden is niet zo moeilijk. Dat kan binnen een jaar of twee. In Singapore vraag je na waar je het best de benodigde spullen kunt bestellen. In die stadsstaat heeft iedere auto een kastje met daarin een soort bankkaart. Boven drukke wegen hangt apparatuur die het tolgeld afschrijft als daar aanleiding voor […]

Als het op de cijfers aankomt, weet de kiezer minder dan ooit wie hij moet geloven

De blunder van het PBL betekent niet alleen reputatieschade voor zichzelf maar ook voor alle andere instanties die het kabinet met hun feilbare methodes van twijfelachtige informatie voorzien.

Hosanna, wij zouden nog voor de statenverkiezingen de doorrekeningen krijgen van het klimaatakkoord, zodat wij die gegevens mede kunnen gebruiken om onze stem te bepalen. Nu blijkt dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een belangrijk leverancier van zulke cijfers, behoorlijk de plank heeft misgeslagen met de stijging van de energierekening. Staatssecretaris Mona Keijzer, die […]

België op zoek naar stroomschepen wegens dreigend energietekort

Volgende pagina »