Gevonden voor

  • Epidemie

Als straks “de pest” het leven in Nederland tot stilstand brengt

De Nederlandse autoriteiten zwijgen uiteraard over wat zij van plan zijn als het coronavirus hier te lande werkelijk om zich heen grijpt. Dat zou immers te veel onrust veroorzaken. Het voorbeeld van de Westerdam maakt voldoende duidelijk dat zal worden gekozen voor de Chinese weg.

Wat staat ons te wachten als het coronavirus daadwerkelijk in Nederland opduikt? De manier waarop wordt omgegaan met de passagiers van de Westerdam geeft daarvan een voorproefje. Elf van hen wilden via Schiphol naar huis reizen. Dat is hen verboden omdat zij vermoedelijk met een patiënte in contact zijn geweest en daarom eventueel drager zouden […]