Gevonden voor

  • Eurobonds

Help de getroffen landen maar niet middels gezamenlijke Europese staatsschuld

Als we nu samen de strijd aangaan om wereldwijd mensenlevens te sparen, de gezondheid te beschermen, en de samenlevingen in tact te houden, dan zullen we daar per saldo allemaal beter van worden

Auteurs: SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten en SP-senator Bastiaan van Apeldoorn In crisistijd is internationale solidariteit nodig. Simpelweg omdat dit de meest beschaafde uitweg is. Door samen te werken kunnen we de gezondheid van mensen beter beschermen en onze werkgelegenheid en productiecapaciteit zoveel mogelijk in tact houden. Het is een aanfluiting om nu ruzie te maken […]