Gevonden voor

  • Europa

Als we willen dat vrouwen geen verliezers zijn, dan moeten we allemaal ‘feminist’ zijn…

Turkije stapt uit het Europees vrouwenrechtenverdrag dat eisen stelt aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bestrijden van huiselijk geweld.

Onderhandelingen en toetredingen tot internationale akkoorden kunnen jaren duren, maar eruit stappen is soms een kwestie van minuten. Heel typerend is hierbij het gezegde ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’ Je vraagt je af wat de waarde van het Verdrag van Istanbul is, als je zomaar weg kunt lopen. Met de Brexit hebben […]

De Volt-files: hoe gaat Volt alle Europese ambities waarmaken?

Hoe zinvol deze nieuwe partij is, moeten we natuurlijk afwachten, maar oninteressant is Volt in ieder geval niet.

Het grote publiek kent Volt nauwelijks en dus is de vraag: wat is dit voor partij? Ik ontmoette de mensen van Volt voor het eerst in augustus 2018. Volt hield op een zonnige middag een meetup in het Utrechtse Wilhelminapark. Er waren een handjevol vrijwilligers, herkenbaar aan witte T-shirts met het paarse Volt-logo. Vrijwel allemaal […]

Waar is de Europese visie op onze toekomst?

Waarom accepteren wij het nog dat de gemiddelde burger procentueel meer belasting betaalt dan grote multinationals? Als wij hiervoor echt een oplossing willen zien, dan moeten we dit in Europees verband aanpakken.

Waarom lijken de verkiezingscampagnes tot nu toe vooral te draaien om verkapte persoonlijkheidscultussen, maar nauwelijks om de inhoud? We zien dit nu al geruime tijd bij Forum voor Democratie, GroenLinks en sinds kort ook in overtreffende trap bij D66. Wij, de jongeren van Volt in Nederland, vragen ons af: waar is de sluitende visie op […]

Europa, Turkije en de Middellandse Zee. Een keerpunt

Erdogan bespeelt graag de vijftien miljoen Turkse Europeanen, van wie een groot deel zich sterk verbonden voelt met hun land van oorsprong. Er zijn dus goede redenen om hem duidelijk te maken waar de grens ligt

Door Xander de Rijk en Jan Willem Schnerr Deze vrijdag besloten de Europese leiders om de deur open te zetten voor uitbreiding van de tot nu toe bescheiden sancties tegen Turkije. Aanleiding is het uitdagende optreden van de Turkse marine in de wateren rond Cyprus en voor de kust van Griekenland. Op het oog een […]

Kappen van oerbossen voor Nederlandse biomassa is géén ‘fake-nieuws’

Wij kunnen onze weg naar een schoner klimaat niet plaveien met houtverbranding. Daarbij is het niet de rol van de overheid om koste wat kost multinationals te ondersteunen

Door: Fenna Swart, Maarten Visschers en Johan Vollenbroek Twee weken geleden verstuurden wij namens 65 bewoners, natuur- en bosorganisaties uit binnen- en buitenland en ruim 22.000 Nederlanders, een brandbrief naar minister Eric Wiebes over de noodzaak om het afbouwpad voor biomassasubsidies in gang te zetten. In deze brief stelden wij onder meer dat ‘Nederlandse stimuleringssubsidies […]

Trump en het failliet van het Vrije Westen

Belangrijk kenmerk van westerse democratieën is dat bestuurders die daarin omhoog vallen hun macht alleen kunnen behouden door burgers niet in staat te stellen echt democratisch te kiezen.

De Amerikaanse verkiezingen bewijzen maar weer eens dat de westerse versie van democratie, die het Vrije Westen sinds de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Amerika ten koste van miljoenen doden heeft proberen op te leggen aan de hele wereld, niet echt democratisch is. Het scheelde weinig of Trump had zichzelf voor de tweede keer tot […]

Europa, haar moslims en het wantrouwen

Ik word rood, ik kook van binnen. Het is zo’n moment van een dilemma, laat je het aan je voorbijgaan of zeg je er iets van?

Eerst twee scénes van ongemak: 1 Parijs 2010. Ik zit met mijn geliefde op het terras van een hotel tegenover het Gare du Nord. Ik ben dan hoofdredacteur van Tehranreview, een tijdelijk online platform dat ik met steun van internationale ngo’s heb opgezet voor gevluchte Iraanse journalisten. Na hun berichtgeving over het vervalsen van de […]

Volgende pagina »